Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury

Piotr Gaczek

Abstract

This article presents the overview of research of the influence of emotion in consumer behavior. Cognitive processes accompanying product evaluation and visualisation of potential benefits resulting from consumption are prone to distortion. All distortion mentioned may be caused by emotion mix experienced by buyers. As a result of positive and negative affect individuals can take different decisions and be distinguished by other purchase intentions. The goal of this paper is to identify changes in consumer behavior caused by experienced affect. The division of emotions that increase and reduce consumption is also accomplished.
Author Piotr Gaczek (UEP)
Piotr Gaczek,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No414
Pages259-269
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishemocje, poznanie, zachowania konsumenckie, decyzje zakupowe, konsumpcja
Keywords in Englishemotion, cognition, consumer behavior, decision making, consumption
Abstract in PolishNiniejszy artykuł stanowi przegląd badań dotyczących wpływu emocji na zachowania konsumpcyjne nabywców. Procesy poznawcze towarzyszące ewaluacji produktu oraz wizualizacji przyszłych korzyści płynących z konsumpcji ulegają zniekształceniom wynikającym z mieszanki emocji odczuwanych przez kupującego. W wyniku pozytywnego lub negatywnego afektu jednostka może podejmować inne decyzje nabywcze oraz odznaczać się innymi intencjami zakupowymi. Celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych zmian w zachowaniu nabywcy spowodowanych przeżywanymi przez niego emocjami. Dokonany zostaje także podział na emocje intensyfikujące chęć konsumpcji oraz ją ograniczające. Rozważania podjęte w artykule dotyczą również antycypowanych korzyści afektywnych, które zdaniem autora, mogą odgrywać istotną rolę w wyborach konsumenckich.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.414.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/33786/Gaczek_Rola_Emocji_w_Ksztaltowaniu_Zachowan_Konsumpcyjnych_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruKonsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?