Antypomniki jako przedstawienia (nie)pamięci w mieście

Natalia Krzyżanowska

Abstract

The article aims to reflect upon the possibility to visualize the collective memory and (un)memory in the urban space. The author focuses on a kind of evolution of the ways of commemoration: from the traditional monuments raised in the public space of the city in order to commemorate an event or an eminent person important to the community, to the (counter)monuments as a contemporary, critical reaction of the artists to what is often deliberately (un)remembered, omitted in the historical narrations or wanders verging on the collective memory. The analysis of the installation titled „The Missing Image” (2015) by Ruth Beckermann will serve as an example of possible, multiple interpretation of the function and multitude of meanings of the (counter)monuments in the urban space, in the context of visualizations of the (un)memory.
Author Natalia Krzyżanowska (WE / KSiF) - [Örebro University, Sweden]
Natalia Krzyżanowska,,
- Department of Sociology and Philosophy
- Örebro University, Sweden
Other language title versions(Counter)monuments as presentations of (un) memory in the city
Pages57-71
Publication size in sheets0.7
Book Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata , Owsiński Marcin (eds.): Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce , 2016, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Muzeum Stutthof, ISBN 9788324230761, [9788394403331], 252 p.
Keywords in EnglishPlace, city, commemoration, counter monuments
Abstract in PolishW artykule zostaje podjęta refleksja dotycząca możliwości wizualizacji w przestrzeni miasta kolektywnej pamięci i (nie)pamięci. Uwaga skierowana została na swego rodzaju ewolucję sposobów upamiętnienia: od tradycyjnych pomników wznoszonych w przestrzeni publicznej miasta, po to, by upamiętnić jakieś wydarzenia lub wybitną, ważną dla zbiorowości osobę, ku (anty)pomnikom – jako współczesnej, krytycznej reakcji artystów na to, o czym chcemy często (nie)pamiętać, co często jest pomijane w historycznych narracjach czy błąka się na obrzeżach pamięci zbiorowej. Jako przykład możliwej, wielorakiej interpretacji funkcji i wielości znaczeń (anty)pomników w przestrzeni miejskiej w kontekście wizualizacji (nie)pamięci, analizie poddana została wiedeńska realizacja Ruth Beckermann, „The Missing Image”
URL http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1047792/FULLTEXT01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?