Usuwanie jonów Cu(II) z roztworów wodnych przy pomocy wytłoków z agrestu

Joanna Dudczak , Tomasz Kalak

Abstract

Gooseberry waste is generated in food industry from the processing of fruit. From gooseberries produced jams, preserves, jellies, juices, compote or wine are produced. It’s possible to eat it raw and dried or candied. The fruits have antioxidant and other qualities beneficial to human health due to the presence of pectin, anthocyanin, flavonoids, phenolic compounds, iron, vitamin C, B1, PP and A. Enviromental considerations and cost considerations stimulate the creation of new ways of managing the waste. High-fiber waste after food production is characterized by a sorption qualities in relation to metal ions. In this research the adsorption of metal ions like Cu (II) from aqueous solutions at different pH level and mass of biosorbent have been investigated. The results showed that the copper ions are adsorbed on the remains of the fruit and the highest degree of metal removal was observed at pH 4-5. The results suggest that gooseberry waste could become cheap and effective adsorbent for the removal of copper ions from aqueous solutions.
Author Joanna Dudczak (WT / KTiEPP)
Joanna Dudczak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsRemoval Of Cu(II) Ions From Aqueous Solutions By Gooseberry Waste
Pages22-26
Publication size in sheets0.5
Book Dziedzic Krzysztof (eds.): I Kongres Młodych Ludzi Nauki. Wizja, nauka, postęp. Publikacje pokonferencyjne, 2015, Traicon, ISBN 978-83-65180-02-5, 124 p.
Keywords in Polishwytłoki z agrestu, adsorpcja, miedź
Keywords in Englishgooseberry pomace, adsorption, copper
Abstract in PolishWytłoki z agrestu są pozostałością pochodzącą z przetwórstwa owoców w przemyśle spożywczym. Z agrestu produkuje się dżemy, konfitury, galaretki, soki, kompoty czy wina, a także można spożywać go na surowo i w postaci suszonej lub kandyzowanej. Owoce posiadają właściwości antyoksydacyjne i inne korzystne dla zdrowia człowieka dzięki zawartości pektyn, antocyjan, flawonoidów, związków fenolowych, żelaza, witamin C, B1, PP i A. W wyniku ich przerobu powstaje jednak kilka tysięcy ton odpadów. Względy ekologiczne oraz ekonomiczne stymulują do tworzenia nowych sposobów zagospodarowania tych odpadów. Bogate w błonnik pokarmowy wytłoki po produkcji spożywczej charakteryzują się właściwościami sorpcyjnymi względem jonów metali. Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie wpływu pH roztworu oraz masy biosorbentu na wielkość sorpcji jonów Cu(II). Otrzymane rezultaty wykazały, iż jony miedzi ulegają adsorpcji na pozostałościach owocowych, a najwyższy stopień usunięcia metalu zaobserwowano przy pH 4-5. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpady z agrestu mogą być potencjalnie skutecznym i tanim biosorbentem, który będzie mógł być użyty do usuwania miedzi z roztworów wodnych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?