Flower extracts as cosmetic antioxidants

Paulina Malinowska , Justyna Kiewlicz

Abstract

The aim of this work was to evaluate the total phenolic content and the antioxidant activity of four commercial flower extracts available on Polish cosmetics market: Paeonia officinalis (peony), Centaurea cyanus (cornflower), Magnolia biondii (magnolia), and Bellis perennis (daisy). Two tests: DPPH radical scavenging activity assay and Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) assay were chosen to evaluate the antioxidant activity of extracts. The polyphenol content in extracts ranged from 130.9 mg/L in daisy extract to 342.5 mg/L in peony extract. DPPH radical scavenging activity, calculated as EC50 value, ranged from 0.95% for peony extract to 1.31% for daisy extract. Antioxidant activity, expressed as TEAC values, ranged from 0.90 mmol/L for daisy extract to 2.51 mmol/L for peony extract. High correlations between polyphenol content and antioxidant activity expressed as EC50 values (r = 0.972), and as TEAC values (r = 0.997) in flower extracts were observed. These correlations indicate that the scavenging radical activity and antioxidant activity of flower extracts significantly depend on their polyphenol content. Conducted test confirmed that flower extracts can be a potential source of natural antioxidants for prolonging the oxidative stability of skin care products as well as the active ingredients in anti-ageing products.
Author Paulina Malinowska (WT / KTiAI)
Paulina Malinowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages223-235
Publication size in sheets0.6
Book Gwiazdowska Daniela, Marchwińska Katarzyna (eds.): Current trends in commodity science : cosmetic products development , 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-943304-8-4, 250 p.
Keywords in Polishekstrakty z kwiatów, aktywność przeciwutleniająca, kosmetyki
Keywords in Englishflower extracts, antioxidant activity, cosmetics
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie zawartości polifenoli oraz aktywności przeciwutleniającej czterech handlowych ekstraktów z kwiatów dostępnych na polskim rynku kosmetycznym: piwonii lekarskiej (Paeonia officinalis), chabra bławatka (Centaurea cyanus), magnolii (Magnolia biondii) i stokrotki pospolitej (Bellis perennis). Do oceny właściwości przeciwutleniających zastosowano test zdolności wygaszania rodnika DPPH oraz metodę TEAC. Zawartość związków polifenolowych różniła się znacznie między badanymi ekstraktami i mieściła się w granicach od 130.9 mg/L w ekstrakcie ze stokrotki pospolitej do 342.5 mg/L w ekstrakcie z piwonii lekarskiej. Zdolność do wygaszania rodnika DPPH, wyrażona jako parametr EC50, mieściła się w granicach od 0.95% dla ekstraktu ze stokrotki pospolitej do 1.31% dla ekstraktu z piwonii lekarskiej. Potencjał przeciwutleniający TEAC mieścił się w granicach od 0.90 mmol/L dla ekstraktu ze stokrotki pospolitej do 2.51 mmol/L dla ekstraktu z piwonii lekarskiej. Zaobserwowano istnienie wysokich korelacji między zawartością związków polifenolowych w badanych ekstraktach a ich właściwościami przeciwutleniającymi wyrażonymi jako EC50 (r = 0.972), oraz TEAC (r = 0.997). Otrzymane korelacje wskazują na znaczący wpływ zawartości polifenoli w badanych ekstraktach na ich zdolność do wygaszania rodnika DPPH oraz ich potencjał przeciwutleniający TEAC.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimkozqlozbAhVEWCwKHddgDAEQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F4e5eb3570348660912%2Fcosmetic-product-development.pdf&usg=AOvVaw27PzXbepKTpFPhkwPfUmVm
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?