Discounting Under Impact of Temporal Risk Aversion - a Case of Discrete Time

Krzysztof Piasecki

Abstract

The main aim of this study is to describe temporal risk aversion impact on the present value. Here the case of discrete time is considered only. An initial problem with differential equation occurred as a result of these studies. Then the discounting function is given as the unique solution of this initial problem. The formal influence of risk aversion index on the discounting was pointed out. Among other things, there has been proved that for fixed current discount rate the condition of present value temporal monotonicity is equivalent to the condition that temporal risk aversion index is positive. Moreover, there has been shown that nominal discount rate increases with temporal risk aversion index. Obtained discounting model is applied to explain the behavioural paradox of conducting contradictory transactions under the same set of rational premises. All considerations have theoretical nature
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsDyskontowanie pod wpływem awersji do ryzyka terminu - przypadek czasu dyskretnego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages289-298
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwartość bieżąca, dyskontowanie, użyteczność zdyskontowana, ryzyko do awersji
Keywords in EnglishPresent value, discounting, discounted utility, risk aversion
Abstract in PolishGłównym celem tego artykułu jest opisanie wpływu awersji do ryzyka terminu na wartość bieżącą. Rozpatrywany jest tutaj tylko przypadek czasu dyskretnego. Wynikiem tych rozważań jest pewne zagadnienie początkowe z równaniem różnicowym. Wtedy funkcja dyskontująca została wyznaczona jako jedyne rozwiązanie tego zagadnienia początkowego. Formalny wpływ czynnika awersji do ryzyka terminu na dyskontowanie został wskazany. Między innymi zostało tutaj dowiedzione, że dla ustalonej aktualnej stopy dyskonta, warunek malejącego trendu wartości bieżącej jest równoważny temu, że czynnik awersji do ryzyka terminu jest dodatni. Pokazano ponadto, że nominalna stopa dyskonta rośnie wraz ze wzrostem indeksu awersji do ryzyka terminu. Uzyskane wyniki zostały zastosowane do wyjaśnienia behawioralnego paradoksu utrzymywania się przeciwstawnych transakcji dokonywanych pod wpływem tych samych racjonalnych przesłanek. Wszystkie rozważania mają charakter teoretyczny.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.22
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29409&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?