Wolność gospodarcza w krajach transformujących się w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2010

Katarzyna Szarzec

Abstract

The objective of a paper is to analyze a relationship between financial crisis 2007-2010 and economic freedom in 24 transition countries. Selected variables are: index of economic freedom Heritage Foundation and its three subindexes and GDP growth. Chow test was employed. In a panel of transition countries a structural break was identified in case of index of economic freedom and monetary freedom in 2008. There was a structural break in the period of 2007-2010 in four models of individual countries
Author Katarzyna Szarzec (WE / KMiBR)
Katarzyna Szarzec,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic Freedom in Transition Countries During Financial Crisis 2007-2010
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No214
Pages188-200
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwolność gospodarcza, kraje transformujące się, kryzys finansowy
Keywords in Englishparticipative accounting, real-time reporting, open-book accounting, transparency, trust economic freedom, transition countries, financial crisis
Abstract in Polish Celem artykułu jest analiza zależności między kryzysem finansowym z lat 2007-2010 a poziomem wolności gospodarczej w krajach transformujących się. Do analizy wybrano 24 kraje dla okresu 1996-2013. W badaniu zastosowano test Chowa dla zmiennych: indeks wolności gospodarczej i jego trzy subindeksy publikowane przez Heritage Foundation oraz tempo zmian PKB. Z analizy wynika, że dla panelu krajów transformujących się punkt zwrotny wystąpił dla indeksu wolności gospodarczej i wolności monetarnej w 2008 roku. W przypadku czterech indywidualnych modeli krajów uzyskane rezultaty dały podstawę do wnioskowania o braku stabilności analizowanych parametrów w okresie kryzysu lat 2007-2010
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_07.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?