Zdolność systemu rachunkowości w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Tomasz Gabrusewicz

Abstract

In a free market economy a lot of attention is paid to the processes of design, implementation and control of economic goals posed by the enterprise. With the increasing interest in the concept of sustainable development economists have noted that they do not have the appropriate methods for measuring its extent or effectiveness. It is possible, that accounting will find a solution for this problem. One of the directions that can significantly assist companies in implementing the concept of sustainable development is to use the opportunities offered by the informational function of accounting. The purpose of this article is to analyze and evaluate the informational function of accounting to satisfy the information needs in the implementation of the concept of sustainable development.
Author Tomasz Gabrusewicz (WE / KTPiPP)
Tomasz Gabrusewicz,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsThe Ability of the Accounting System to Satisfy Information Needs in the Concept of Sustainable Development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No329
Pages109-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, funkcja informacyjna rachunkowości, zrównoważony rozwój, system, informacja
Keywords in Englishaccounting, informational function of accounting, sustainable development, system, information
Abstract in PolishW gospodarce rynkowej dużo uwagi poświęca się procesom projektowania, realizacji i kontroli stawianych przez przedsiębiorstwa celów gospodarczych. Wraz ze wzrostem zainteresowania koncepcją zrównoważonego rozwoju ekonomiści zauważyli, że nie dysponują odpowiednimi metodami pomiaru jego stopnia czy też efektywności. Możliwe, że rachunkowość znajdzie rozwiązanie tego problemu. Jednym z kierunków, które mogą istotnie wspomóc przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, jest wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcja informacyjna rachunkowości. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcji informacyjnej rachunkowości do zaspokajania potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.329.11
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-24)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?