Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

Is spatial labour mobility important for the functioning of regional labour markets in transition countries? The results of the analysis show that, despite the existence of some major disparities among regional labour markets, the scale of spatial mobility (both cross-regional and cross-national) in such countries as the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia is very limited. Also limited is the scale of both external and internal migration in these countries. Although the relationship between the analyzed indicators of migration and the variables describing regional labour markets proved to be statistically significant, its economic relevance is negligent.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsSpatial Migration in Transition Countries and Labour Market Performance
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2015
No3 (75)
Pages32-45
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmobilność przestrzenna, zasoby pracy, regionalne rynki pracy
Keywords in Englishspatial labour mobility, labour resources, regional labour market
Abstract in PolishCzy mobilność zasobu pracy ma znaczenie dla funkcjonowania regionalnych rynków pracy w krajach transformujących się. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, iż mimo występowania dużych dysproporcji pomiędzy regionalnymi rynkami pracy, znaczenie mobilności zasobu pracy dla redukowania tych dysproporcji w krajach, takich jak: Czechy, Węgry, Polska, Słowacja oraz Słowenia jest bardzo ograniczone. Niewielka jest także skala samych migracji - między tymi krajami oraz w ich ramach - a więc zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Analiza empiryczna potwierdziła, że choć relacja pomiędzy migracjami zasobu pracy a zmiennymi opisującymi regionalne rynki pracy w badanych krajach była statystycznie istotna, to ich ekonomiczne znaczenie było bardzo niewielkie
DOIDOI:10.15290/ose.2015.03.75.03
URL https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3341/1/03_Wac%c5%82aw%20JARMO%c5%81OWICZ_S%c5%82awomir%20KU%c5%b9MAR.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?