Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

Andrzej Czyżewski , Sebastian Stępień

Abstract

The aim of the article is to assess the evolution of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union in the context of the concepts of industrial and sustainable development, as alternative options reflecting the neoliberal vs institutional model of economy. The authors try to assess various instruments of this policy from the point of view of: (1) reasoning behind the financial support for agricultural sector, (2) new interpretation of economic rents in agriculture (with the consideration of the intrinsic value of land), (3) socio-economic deprivation of farmers (income disparity between agriculture and other sectors of economy, (4) moving from industrial development model to sustainable development model. The authors maintain that agricultural sector requires a financial support from the state. Proper fiscal stimuli are needed (subventions and tax relief) in order to modernize agricultural production, to improve infrastructure, to create alternative earning sources, and to stimulate the provision of public goods and services by agriculture for the needs of society. The authors are in favour of the new concept of sustainable development for the agricultural sector and rural areas, which would take into account, apart from economic efficiency, the demand for environmental protection as well as social questions concerning countryside inhabitants. According to the authors, the current agricultural policy of the EU aims at assuring such a sustainable and harmonious development of agriculture in the EU member states.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsNew economic foundations of the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2017
No6
Pages675-697
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polish wspólna polityka rolna (WPR), interwencjonizm, rozwój zrównoważony, renta ekonomiczna, deprywacja dochodowa, samoistna wartość ziemi, Unia Europejska
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena ewolucji wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej w kontekście paradygmatów industrialnego i trwale równoważonego rozwoju jako opcji alternatywnych, które są odzwierciedleniem neoliberalnego vs instytucjonalnego modelu gospodarki. Autorzy próbują ocenić różne instrumenty tej polityki w następujących obszarach: 1) uzasadnienie wsparcia finansowego dla sektora rolnego, 2) nowa interpretacja rent ekonomicznych w rolnictwie z uwzględnieniem samoistnej wartości ziemi, 3) deprywacja społeczno-ekonomiczna rolników (dysparytet dochodów rolniczych do pozarolniczych), 4) przejście od industrialnego wzorca rozwoju na rozwój trwale równoważony. Autorzy uważają, że sektor rolny wymaga finansowego wsparcia ze strony państwa. Potrzebne są odpowiednie bodźce fiskalne (dopłaty oraz ulgi podatkowe), które pozwolą zmodernizować produkcję rolną, poprawią infrastrukturę, stworzą warunki do tworzenia alternatywnych źródeł zarobkowania oraz przyczynią się do świadczenia dóbr i usług publicznych przez rolnictwo na rzecz społeczeństwa. Autorzy opowiadają się za nową koncepcją rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich, tzw. rolnictwem trwale równoważonym, w którym obok efektywności ekonomicznej uwzględnione byłyby postulaty ochrony środowiska oraz kwestie społeczne dotyczące mieszkańców wsi. Zdaniem autorów obecna polityka rolna UE przyjmuje takie właśnie cele, przyczyniając się do długotrwałego i harmonijnego rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskiej.
URL http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2017&nr=6&lang=0&menu=0&t=1
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.062; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*8 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?