Weryfikacja lojalności konsumenckiej w mediach społecznościowych - studium przypadku

Andrzej Szymkowiak

Abstract

The increase in the number of users of social networks affects the companies' willingness to use this medium as a means of marketing communication. The nature of marketing in the social media is related to the achievement of the set objectives. Among a number of variations we can identify two main objectives: to reach the largest number of users, or to build a permanent positive relationship with them. In the short term, these goals are alternative options. This paper presents the verification of the relationship between of the quantity of fans on Facebook, a social networking site, and their loyalty, on the example of the Swedish branch of Burger King. On the basis of in-depth interviews, primary and secondary data, the author describes the case study that demonstrates the need for a separate typology of fans among the users of social networks, belonging to different profiles of brands.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsVerification of consumer loyalty in social media - a case study
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4 [CD]
Pages355-361
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsocial media marketing, marketing internetowy, zachowaniach konsumentów, lojalność konsumencka
Abstract in PolishWzrost liczby użytkowników portali społecznościowych wpływa na chęć wykorzystania tego medium przez przedsiębiorstwa jako środka komunikacji marketingowej. Charakter działań w social media związany jest z realizacją postawionych celów. Wśród wielu modyfikacji można zidentyfikować dwa główne cele: dotarcie do jak największej liczby użytkowników lub zbudowanie trwałej pozytywnej relacji z użytkownikami. W krótkiej perspektywie wskazane cele stanowią alternatywne możliwości. W niniejszym artykule podjęto temat weryfikacji relacji między liczbą fanów na portalu społecznościowym Facebook a ich lojalnością na przykładzie szwedzkiego oddziału Burger King. Na podstawie wywiadu pogłębionego, danych pierwotnych i wtórnych, scharakteryzowano studium przypadku, który wskazuje na potrzebę stworzenia odrębnej typologii fanów jako użytkowników portali społecznościowych przynależących do rożnych profili marek.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-04-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?