Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce

Robert Romanowski , Katarzyna Walkowiak-Markiewicz

Abstract

This paper examines the impact of a business process service centre for the development of metropolitan cities in Poland. Emerging centres of services (BPO, SSC, ITO and KPO) become a required feature of cities which aspire to be a metropolis. To be a metropolis the central city, together with the suburbs, should maintain global links and relationships (technical infrastructure which enables communication on a global scale, global companies in their own territory, both foreign and local, cultural and sports events of global range) and to have an impact on the outskirts. The aim of this paper is to determine the level of advance in the development of business process service centres in 12 metropolis in Poland. Development of these centres is a part of broader context in the global outsourcing process location which is based on a scheme: creation - the most developed World Countries (Markets Triad), manufacturing - Far East Countries, IT - India , BPO/SSC - Central Europe. In this paper the concepts and types of services centre are presented together with the dynamics of the sector in Poland in the context of marketing orientation of metropolis centres. Polish metropolises developing business services centres carry out place marketing orientation called "target marketing".
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
, Katarzyna Walkowiak-Markiewicz
Katarzyna Walkowiak-Markiewicz,,
-
Other language title versionsThe Significance of Business Process Service Centres for Metropolitan Development in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages67-88
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishcentra usług wspólnych, outsourcing, BPO, SSC, ITO, KPO, rozwój metropolitalny
Keywords in English: shared service centres , outsourcing, BPO, SSC, ITO, KPO, metropolitan development
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony znaczeniu centrów nowoczesnych usług biznesowych w rozwoju metropolii w Polsce. Powstawanie centrów usług (BPO, SSC, ITO i KPO) staje się wymaganą cechą rozwoju miast mających aspiracje metropolitalne. By spełnić wymagania obszaru metropolitalnego, miasto wraz z terenem przyległym powinno posiadać powiązania globalne (infrastrukturę zapewniającą możliwość komunikowania w skali globalnej, firmy globalne na swoim terenie, zarówno zagraniczne, jak i lokalne, imprezy kulturowe i sportowe o zasięgu globalnym) oraz oddziaływać na otaczające obszary. Celem artykułu jest określenie poziomu zaawansowania rozwoju centrów usług w 12 obszarach metropolitalnych w Polsce. Proces rozwoju centrów usług w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst procesów outsourcingu globalnego, którego główne trendy opierają się na schemacie: kreacja - najlepiej rozwinięte kraje świata (triada rynków), produkcja - kraje Dalekiego Wschodu, IT - Indie, BPO/SSC - Europa Środkowa. W artykule przedstawiono pojęcie i typy centrów usług, pokazano dynamikę zmian w tym sektorze w Polsce w kontekście orientacji marketingowych centrów metropolitalnych. Metropolie polskie, rozwijając centra nowoczesnych usług biznesowych, realizują założenia orientacji określanej mianem "marketingu rynków docelowych".
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_romanowski_walkowiak-markiewicz.pdf
Languagepl polski
File
04_romanowski_walkowiak-markiewicz.pdf 204.73 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?