The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

Michał Pilc , Sławomir Kuźmar

Abstract

The goal of this study is to analyze the influence of labor market institutions on labor market performance in 25 post-socialist countries during the transition period and to determine whether this influence was the same as in the EU-15 countries. The collected data indicate that labor market institutions in transition countries (especially in CIS) ensure rather higher level of fl exibility of the labor market as compared to the institutions in the EU-15 economies. Moreover, the Chow tests show that the influence of labor market institutions on some indicators of labor market outcomes is signifi cantly different in the transition countries and in the EU-15 countries. Furthermore, the exclusion of country fi xed effects allowed us to find that only two labor market institution indicators, i.e.: the EPL index and the expenditure on ALMP, have significant influence on labor market outcomes in transition countries. The rise of the EPL index results in higher unemployment among young and the least-educated people and leads to a decrease in the employment to population ratio, whereas the ALMP helps in reducing the unemployment rate.
Author Michał Pilc (WE / KMiBR)
Michał Pilc,,
- KMiBR
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsWpływ instytucji rynku pracy na efektywność rynku pracy w krajach transformacji
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1
Pages43-66
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishRynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Instytucje rynku pracy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Bezrobocie, Wydatki państwa
Keywords in EnglishLabour market, Labour market activation, Labour market institutions, Systemic transformation, Unemployment, Government spending
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeanalizowanie wpływu różnych instytucji rynku pracy na efektywność tego rynku w 25 krajach postsocjalistycznych w okresie transformacji systemowej i ustalenie, czy wpływ ten był taki sam jak w krajach UE-15. Zebrane dane wskazują, że instytucje rynku pracy w krajach transformacji (zwłaszcza w WNP) zapewniają raczej wyższy stopień elastyczności rynku pracy niż kraje UE-15. Testy Chowa pokazują przy tym, że wpływ instytucji rynku pracy na niektóre wskaźniki tego rynku jest zasadniczo odmienny w krajach transformacji niż w krajach UE-15. Co więcej, po wyłączeniu efektów stałych wyrażających specyfikę danego kraju (za pomocą modelu fixed effects) okazuje się, że tylko dwa wskaźniki charakteryzujące instytucje rynku pracy, a mianowicie wskaźnik EPL (wyrażający stopień ochrony prawnej pracowników) oraz wydatki państwa na aktywne programy rynku pracy (ALMP) mają znaczący wpływ na podstawowe parametry rynku pracy w krajach transformacji. Wzrost wskaźnika EPL przyczynia się do wzrostu bezrobocia wśród ludzi młodych i z niskim wykształceniem, a w rezultacie do spadku wskaźnika zatrudnienia; natomiast wzrost wydatków na ALMP sprzyja obniżeniu stopy bezrobocia.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=1&strona=43&sw=1653
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.075; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?