Rola państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się

Yanina Dymitrowska

Abstract

In the literature, attention is paid to the role a developmental state played in the dynamic development of the Asian Tigers. It is important to analyze the system solution, which contributed to the success of mentioned economies and evaluate its possible effective use in developing countries. The aim of the paper is, therefore, to assess the relevance of developmental state system for the economic development of developing countries. In the first part of the study, an idea of developmental state is going to be presented - definition, characteristics and the main assumptions of its' functioning. Then, the relevance of developmental state system for the economic development of the Asian Tigers will be examined while these are the countries considered to be precursors of the system. In the last part of the paper, the role of developmental state in the formation of the socio-economic order of developing countries will be assessed.
Author Yanina Dymitrowska (WE / KMiBR)
Yanina Dymitrowska,,
- KMiBR
Other language title versionsThe role of developmental state in the formation of socio-economic order of developing countries
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2017
No7
Pages120-133
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpaństwo prorozwojowe, kapitalizm prorozwojowy, rozwój gospodarczy, „azjatyckie tygrysy”, kraje rozwijające się
Keywords in Englishdevelopmental state, developmental capitalism, economic development, Asian Tigers, developing countries
Abstract in PolishW literaturze przedmiotu zwracana jest uwaga na rolę jaką odegrała idea państwa prorozwojowego dla dynamicznego rozwoju "azjatyckich tygrysów". Istotne jest dokonanie analizy rozwiązania systemowego, które przyczyniło się do sukcesu przywołanych gospodarek oraz ocena możliwości jego efektywnego zastosowania w krajach rozwijających się. Celem artykułu jest zatem ocena znaczenia systemu państwa prorozwojowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę państwa prorozwojowego - definicję, cechy charakterystyczne oraz główne założenia sposobu funkcjonowania. Następnie analizie poddano znaczenie państwa prorozwojowego dla rozwoju gospodarczego "azjatyckich tygrysów". Są to bowiem kraje uznawane za prekursorów systemu. W ostatniej części artykułu dokonano oceny roli państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się. Słowa kluczowe: państwo prorozwojowe, kapitalizm prorozwojowy, rozwój gospodarczy.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2017.104
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art10.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)1
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 1.0, 08-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?