Znaczenie branży wydobywczej dla rozwoju gospodarczego państw Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie Angoli

Yanina Dymitrowska

Abstract

A significant part of Sub-Saharan African countries are specializing in the extraction and export of natural resources. In most of them the resource curse or visible symptoms of the Dutch disease occur. One Sub-Saharan African country, Botswana, managed to avoid the negative effects of the phenomenon. In the next three - Angola, Mozambique and Rwanda - positive changes in economic development have been reported in recent years. The paper presents the results of an assessment of the economic development of Angola in the context of the occurrence of the resource curse in the years 1995-2014.
Author Yanina Dymitrowska (WE / KMiBR)
Yanina Dymitrowska,,
- KMiBR
Other language title versionsThe importance of the mining sector for the economic development of Sub-saharan African countries using Angola as an example
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages74-87
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklątwa bogactwa, branża wydobywcza, surowce naturalne, rozwój gospodarczy, Afryka Subsaharyjska, Angola
Keywords in Englishthe resource curse, mining industry, natural resources, economic development, Sub-Saharan Africa, Angola
Abstract in PolishZnaczna część państw Afryki Subsaharyjskiej należy do krajów specjalizujących się w wydobyciu oraz eksporcie surowców naturalnych. W większości z nich występuje "klątwa bogactwa" lub symptomy "choroby holenderskiej". Jednemu z państw Afryki Subsaharyjskiej, Botswanie, udało się uniknąć negatywnych skutków klątwy surowcowej. W trzech innych krajach - Angoli, Mozambiku oraz Rwandzie - w ostatnich latach odnotowano pozytywne zmiany rozwoju gospodarczego. W ramach artykułu przedstawiono wyniki oceny rozwoju gospodarczego Angoli w kontekście występowania klątwy bogactwa w latach 1995-2014.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_dymitrowska.pdf
Languagepl polski
Additional file
Dymitrowska.pdf 458.02 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?