Kontrowersje wokół relacji ryzyka strategicznego i wyników w zarządzaniu strategicznym

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

The article underlines the key issues in the field of scientific research aiming to determine the nature of the relationship of strategic risk and business performance based on the analysis of theoretical achievements to date and empirical results of selected studies. The first part discusses the results of selected research studies in this field and presents their interpretation. The second section presents the approaches to the measurement of strategic risk and performance in empirical studies based on the different ways of recognizing or defining strategic risk. In conclusion, directions for future research, necessary for further effective exploration of the strategic risk - performance relationship, were formulated.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Controversy Around the Strategic Risk-performance Relationship in Strategic Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages662-671
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie strategiczne, Ryzyko, Teoria perspektywy
Keywords in EnglishStrategic management, Risk, Prospec theory
Abstract in PolishW artykule wskazano główne problemy badawcze w zakresie naukowego ustalenia charakteru związku ryzyka strategicznego i wyników przedsiębiorstwa na podstawie analizy dotychczasowego dorobku teoretycznego i wybranych wyników badań empirycznych. W pierwszej części omówiono wyniki wybranych badań w omawianym obszarze oraz przedstawiono ich interpretację. W drugiej części przedstawiono podejścia do pomiaru ryzyka strategicznego i wyników w badaniach empirycznych opartych na różnym sposobie ujmowania lub definiowania ryzyka strategicznego. W podsumowaniu sformułowano kierunki przyszłych badań niezbędnych dla dalszej efektywnej eksploracji związku ryzyka strategicznego i wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?