Efektywność programów opcji menedżerskich na przykładzie wybranych spółek giełdowych w latach 2006-2014

Wiesława Przybylska-Kapuścińska , Michał Łukowski

Abstract

This paper presents the analysis of the Employee Stock Options implemented among polish companies between 2006-2014. The analysis covers wide range of companies with certain focus on each option conditions. Such perspective enables to rate the outcome of the ESOs and draw conclusions according to the selected market and nonmarket conditions. The research is based on the companies' financial statements as well as other data published by the companies.
Author Wiesława Przybylska-Kapuścińska (WE / KTPiPP)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Michał Łukowski (WE / KTPiPP)
Michał Łukowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsEffectiveness of Employee Stock Options among Polish Companies 2006-2014
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No238
Pages104-116
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish opcje menedżerskie
Keywords in English Employee Stock Options
Abstract in PolishW niniejszym artykule analizie poddane zostały efekty opcji menedżerskich wdrożonych wśród polskich spółek w latach 2006-2014. Przedmiotem analizy objęto szeroką grupę polskich spółek akcyjnych z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki programów. Dzięki temu możliwa jest ocena poszczególnych opcji ze względu na konsekwencje ich wprowadzenia i wyciąganie odpowiednich wniosków odnośnie do konstrukcji programów. Podstawę analizy stanowią sprawozdania finansowe spółek, ale również dodatkowe informacje publikowane przez poszczególne podmioty.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_238/09.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?