Personalizacja produktów a Przemysł 4.0 - ocena implementacji nowoczesnych technologii w przemyśle produkcyjnym z perspektywy konsumentów

Michał Młody

Abstract

The aim of the article is to explain the complexity of the modem approach of manufacturing enterprises to meet the consumers' needs and indicates the current and potential levels of use of industry 4.0 technology in the context of the growing trend of personalization of products. In addition, based on the results of a questionnaire survey, the premises showing the validity of mass personalization and the limitations of this production model were presented. The study showed that consumers have a strong desire to adapt the product to their individual preferences, even if it is necessary to incur additional costs. On the other hand, there is a rather low level of confidence in the automation and robotization, which may constitute a barrier to the reorientation of enterprises.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsProducts Personalization and Industry 4.0 - Evaluation of the Implementation Validity of Modern Technologies in the Manufacturing Industry from the Perspective of Consumers
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3
Pages 62-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzemysł 4.0, Robotyzacja, Drukarka 3D, Personalizacja
Keywords in EnglishIndustry 4.0, Robotization, 3D printer, Personalization
Abstract in PolishW artykule wyjaśniono złożoność współczesnego podejścia przedsiębiorstw produkcyjnych do zaspokajania potrzeb konsumentów oraz wskazano wybrane płaszczyzny wykorzystania technologii przemysłu 4.0 w kontekście nasilającego się trendu personalizacji produktów. Ponadto w oparciu o wyniki badań kwestionariuszowych zaprezentowano przesłanki świadczące o zasadności masowej personalizacji, a także pewne ograniczenia tego modelu produkcji. Badanie wykazało, że konsumenci charakteryzują się dość silnym pragnieniem dostosowania produktów do ich indywidualnych preferencji, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Z drugiej jednak strony zaobserwowano relatywnie niski poziom zaufania do automatyzacji i robotyzacji produkcji, mogący stanowić barierę dla reorientacji produkcyjnej przedsiębiorstw.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?