Zachowania informacyjne konsumentów w przestrzeni wirtualnej – szanse i zagrożenia

Anna Rogala

Abstract

The aim of the considerations is to analyze the opportunities and threats related to the information behaviors of contemporary consumers in virtual space. The paper is based on the desk research method. The author has reviewed and critically analyzed literature sources about information behaviors, new media and the socio-cultural implications of information technology development. In the course of the conducted analyzes, it has been proved that communication in the virtual space strengthens the role and position of the existing recipients of the process, speeds and eases the access to the information needed. At the same time, there are phenomena limiting the consumers’ information independence within the Internet. For this reason, it is extremely important to educate in the field of information competences and behaviors, as well as to shape attitudes that enable independent, thoughtful choice of content of interest to the user and their critical interpretation.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsInformation behaviors of consumers in virtual space – opportunities and threats
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No501
Pages186-193
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish zachowania informacyjne, komunikacja wirtualna, gatekeeping technolo - giczny
Keywords in English word communication behaviours, virtual communications, technological gate - keeping
Abstract in PolishCelem rozważań podjętych w artykule jest analiza szans i zagrożeń związanych z zachowaniami informacyjnymi współczesnych konsumentów w przestrzeni wirtualnej. W oparciu o metodę desk research autorka dokonała przeglądu i krytycznej analizy źródeł literaturowych związanych z zachowaniami informacyjnymi, nowymi mediami oraz społeczno-kulturowymi konsekwencjami rozwoju technologii informacyjnych. W toku prowadzonych analiz dowiedziono, iż komunikacja w przestrzeni wirtualnej wzmacnia rolę i pozycję dotychczasowych odbiorców procesu, szybkość i łatwość dostępu do potrzebnych informacji. Jednocześnie w obrębie Internetu mają miejsce zjawiska ograniczające niezależność informacyjną konsumentów. Z tego względu niezwykle ważne jest edukowanie w zakresie kompetencji i zachowań informacyjnych, a także kształtowanie postaw umożliwiających samodzielny, przemyślany wybór interesujących użytkownika treści oraz ich krytyczną interpretację.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.501.17
URL www.dbc.wroc.pl/publication/68502
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruKonsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?