Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of the article was to identify the meaning of resources determinants of reproduction processes of assets in farms engaged in agricultural accountancy of the FADN. One has state, that that a higher ratio of reproduction in the analyzed groups, accompanied a greater resources of land, labor and capital. These relationships are non-linear and characterized by a relatively moderately volatile. The simultaneous influence of all three factors of production for economic processes appear synergies effects in range of the modernization of farms. Labor ratio is critical in shaping the range of reproduction process, which is connected with their direct influence on the economic effects of farming. One has notice also that while the reproduction processes are dependent on business outlook factors, inasmuch resource factors are relatively independent from them.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsResource Determinants of Reproduction Processes of Assets of Farms Engaged In Agricultural Accountancy (FADN)
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No2
Pages69-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreprodukcja, czynniki produkcyjne, gospodarstwo rolne
Keywords in Englishreproduction, production factors, farm
Abstract in PolishGłównym celem artykułu było rozpoznanie znaczenia determinant zasobowych dla procesów reprodukcji majątku w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN. Stwierdzono, że wyższemu wskaźnikowi reprodukcji w analizowanych grupach towarzyszą większe zasoby ziemi, pracy i kapitału. Zależności te charakteryzowały się relatywnie niewysoką zmiennością. Jednoczesne oddziaływanie wszystkich trzech czynników wytwórczych na procesy produkcyjno-ekonomiczne ujawnia efekty synergii w obszarze modernizacji gospodarstw. Techniczne uzbrojenie pracy ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu zasięgu procesów reprodukcji, co związane jest z bezpośrednim wpływem na efekty ekonomiczne gospodarowania w rolnictwie. Dostrzeżono także, że o ile procesy reprodukcji są zależne do warunków koniunkturalnych, o tyle czynniki zasobowe są względnie niezależne od nich.
URL http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/233108/2/17-2-Grzelak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?