Korytarz walutowy jako elastyczna strategia zabezpieczająca przed transakcyjnym ryzykiem kursowym przedsiębiorstw niefinansowych na rynku OTC

Piotr Wybieralski

Abstract

The article covers the chosen issues related to currency risk management process within non-financial companies in the OTC market. The analysis of selected flexible hedging strategy is presented taking into account the participation degree in positive market developments, the effective exchange rates, risk profiles and treasury limit utilization, as well as the amount of currency exposure hedged and margin call scenarios in which the additional collateral is required. It is shown that especially in the highly volatile markets flexible products may become an interesting solution compared to fixed ones
Author Piotr Wybieralski (WGM / KFM)
Piotr Wybieralski,,
- Department of International Finance
Other language title versionsRisk Reversal as a Flexible Currency Risk Hedging Strategy Used by Non-Financial Companies in the OTC Market
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages 707-718
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkorytarz walutowy; zarządzanie ryzykiem kursowym; limity skarbowe
Keywords in EnglishExchange risk, Risk management, Derivatives, OTC market
Abstract in PolishW opracowaniu skoncentrowano się na problematyce mitygowania transakcyjnego ryzyka kursowego w przedsiębiorstwach niefinansowych z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. W tym kontekście dokonano porównania wybranego produktu o charakterze elastycznym, umożliwiającym w określonym zakresie partycypację w pozytywnych zmianach na rynku w relacji do klasycznego kontraktu forward pod kątem poziomu efektywnego kursu zabezpieczenia, profilu ryzyka, stopnia wykorzystania limitu skarbowego, jak również maksymalnej kwoty ekspozycji w osłonie oraz poziomów kursów granicznych, przy których transakcja może być awaryjnie zamknięta. Wskazano, iż zastosowanie instrumentów o charakterze elastycznym jest szczególnie interesującą alternatywą w okresach kryzysowych, cechujących się podwyższoną zmiennością rynkową.
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.707
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/1214/1730
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?