Podejmowanie decyzji dezinwestycyjnych

Henryk Sobolewski , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

Purpose - making order in the terminology of divestments, showing the way of making divestment decisions, its reasons, results and problems with measuring its effects, but also explaining why it is hard to reach high effectiveness of such decisions. Design/methodology/approach - the research of other authors based on the statistical data, literature of the subject, and own research based on the interviews were used in the article. Findings - the article puts in order the chosen aspects of the divestments, indicates the problems of making divestment decisions and describes how such divestments are done in Poland. Originality/value - the above knowledge puts a base for further research on effectivness of divestments.
Author Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsDisinvestment Decision-Making
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No66
Pages171-183
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdezinwestycje, downsizing, dywestycje, restrukturyzacja
Keywords in Englishdisinvestment, downsizing, divestment, restructuring
Abstract in PolishCel - uporządkowanie terminologiczne problematyki dezinwestycji, wskazanie sposobu podejmowania decyzji dezinwestycyjnych, ich przyczyn i skutków oraz aspektów związanych z pomiarem ich efektów, a także charakterystyka pojawiających się problemów utrudniających osiąganie wysokiej skuteczności działań. Metodologia badania - wykorzystano badania wtórne oparte o dane statystyczne, badania literaturowe oraz wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem wywiadów ustrukturyzowanych. Wynik - uporządkowano wybrane aspekty związane z dezinwestycjami, wskazano problemy związane z procesem podejmowania decyzji i charakterystykę ich stosowania w polskich warunkach. Oryginalność/wartość - uporządkowana wiedza stanowi podstawę do prowadzenia dalszych badań związanych z wyznaczeniem czynników determinujących efektywność dezinwestycji
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/66-2014/FRFU-66-171.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-10)
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?