Międzynarodowe porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie praktyk szkoleniowych w Polsce

Natalia Kleczewska , Maciej Ławrynowicz

Abstract

In this paper we present one of the first comparative human resource management studies in Poland in the field of employee training. In particular, the aim of our study is to identify the variables that affect the practice of training in Poland. In our investigation we rely on two well-established concepts: comparative and contingency theories, using regression analysis to verify the results. A secondary aim of our inquiry is to add certain arguments to the debate concerning the universalistic versus the contingency approach to human resource management in Poland.
Author Natalia Kleczewska - Kompania Piwowarska, Poznań
Natalia Kleczewska,,
-
, Maciej Ławrynowicz (WE / KPiPS)
Maciej Ławrynowicz,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsInternational Comparative Human Resource Management Based on the Example of Employee Training in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages81-100
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmiędzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, badania porównawcze
Keywords in Englishcomparative human resource management, training, comparative research, universalistic versus contingency approach to HRM
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano jedne z pierwszych w Polsce badań w nurcie międzynarodowego porównawczego zarządzania zasobami ludzkim. W szczególności celem była identyfikacja zmiennych wpływających na zmienność praktyk szkoleniowych z punktu widzenia porównań międzynarodowych. W rozważaniach autorzy bazowali na dwóch ugruntowanych w literaturze przedmiotu teoriach: kontyngencji i teorii komparatywnej, dla każdej z nich budując model regresji. Celem pośrednim była weryfikacja zasadności dominującego w Polsce uniwersalnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_kleczewska_lawrynowicz.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_kleczewska_lawrynowicz.pdf 205.93 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?