Determinants for liquid biofuels production in Poland after 2006 - model approach

Michał Borychowski

Abstract

Liquid biofuels from agricultural raw materials (mainly cereals and oilseeds) are produced in Poland on an industrial scale since 2005. Poland, implementing guidelines for the energy policy of the European Union, is committed to ensuring that the share of liquid biofuels in the total fuel consumption in transport is at least 10% by 2020. On the one hand, the development of the liquid biofuels market is dependent on institutional factors (legal and administrative regulations), and on the other hand, primarily on the condition of agricultural raw materials markets (supply-demand relationships and prices) and macroeconomics factors, mainly crude oil prices. This paper is aimed at the empirical identification of determinants for the production of liquid biofuels (bioethanol and biodiesel) in Poland. For this purpose, two econometric models based on multiple regression were built based on multiple regression, indicating exactly which factors contribute to the increase or decrease in the production of liquid biofuels. For bioethanol, production importance are mainly sales of bioethanol. The variables concerning the cereals market (prices, purchase and export) and macroeconomic factors – interest rate, GDP growth rate (change) and USD/PLN exchange rate. Important determinants for the biodiesel production include total sale of biodiesel, production of rape-seed oil, import of rapeseed and vegetable oils (rapeseed oil and palm oil) and their prices, as well as crude oil prices, which represent the macroeconomic environment.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsDeterminanty produkcji biopaliw ciekłych w Polsce po 2006 roku – ujęcie modelowe
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages263-275
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprodukcja biopaliw ciekłych w Polsce, bioetanol, estry, rynki rolne
Keywords in Englishliquid biofuels production in Poland, bioethanol, biodiesel, agricultural markets
Abstract in PolishBiopaliwa ciekłe z surowców rolnych (przede wszystkim zbóż i roślin oleistych) wytwarza się w Polsce na skalę przemysłową od 2005 roku, jednak dynamiczny rozwój produkcji odnotowano kilka lat później. Polska, realizując wytyczne polityki energetycznej Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zapewnienia udziału biopaliw płynnych w łącznym zużyciu paliw w transporcie w wysokości przynajmniej 10% do 2020 roku. Rozwój sektora biopaliw ciekłych jest więc zależny z jednej strony od czynników instytucjonalnych (regulacji prawno-administracyjnych), a z drugiej strony od sytuacji rynków rolnych (relacji podażowo-popytowych i cen) oraz czynników makroekonomicznych, w tym głównie cen ropy naftowej. Celem artykułu było empiryczne określenie determinant produkcji biopaliw ciekłych (bioetanolu oraz estrów) w Polsce. Dla jego realizacji zbudowano dwa modele bazujące na regresji wielorakiej, dokładnie wskazujące, które czynniki przyczyniają się do wzrostu bądź spadku produkcji biopaliw ciekłych. Dla produkcji bioetanolu znaczenie mają głównie sprzedaż tego biokomponentu, zmienne z rynku zbóż (ceny, skup oraz eksport), a spośród czynników makroekonomicznych – m.in. stopa procentowa oraz kurs USD/zł. Z kolei dla produkcji estrów istotnymi determinantami są m.in. sprzedaż estrów, produkcja oleju rzepakowego, import rzepaku i olejów roślinnych oraz ceny tych olejów, a także ceny ropy naftowej, które reprezentują makrootoczenie.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00289
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/60
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?