Źródła długoterminowych anormalnych stóp zwrotu po pierwszych ofertach publicznych na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej

Adam Zaremba , Adam Szyszka

Abstract

The paper examines the long-term post-IPO performance and its sources in the Central and Eastern European (CEE) markets. We use sorting, cross-sectional tests, regression, and tests of a monotonic relation to investigate over 1100 stocks from 11 CEE countries for the period 2002-2014. We test the performance of portfolios of age-sorted stocks. "Old stocks" perform significantly better than "young stocks", but only if the market beta is the sole risk factor considered. After controlling for the size and value effects, the IPO firms do not reveal abnormal returns over non-issuing companies. The market newcomers have higher book-to-market ratios and are in better financial condition than their older counterparts. However, over a few years the financial conditions deteriorate
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Adam Szyszka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Adam Szyszka,,
-
Other language title versionsSources of Long-Term Post - IPO Underperformance in Central and Eastern European Countries
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2015
No2 (85)
Pages139-166
Publication size in sheets1.35
Keywords in PolishIPO, debiuty giełdowe, oferty publiczne, długoterminowe anormalne stopy zwrotu po debiucie, Europa Środkowa i Wschodnia, wycena aktywów, przekrojowa zmienność stóp zwrotu, rynki CEE, efekt wielkości, efekt wartości, efekt momentum
Keywords in EnglishPO, long–run underperformance, Central and Eastern Europe, asset pricing, cross–section of stock returns, CEE markets, value effect, size effect, momentum effect
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony zjawisku długookresowych anormalnych stóp zwrotu po pierwszych ofertach publicznych (IPO). Zaprezentowane badanie jest oparte na notowaniach ponad 1100 spółek z 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej z lat 2002-2014. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że "stare akcje" osiągają lepsze wyniki inwestycyjne niż "akcje młodsze", ale wyłącznie w przypadku przyjęcia ryzyka rynkowego jako jedynego źródła ryzyka. Po uwzględnieniu efektów wielkości i wartości, okazuje się, że młode akcje nie są z punktu widzenia inwestorów ani lepsze, ani gorsze niż pozostałe firmy. Spółki wchodzące na giełdę charakteryzują się bowiem niższymi wskaźnikami wartości księgowej do rynkowej i znajdują się w znacznie lepszej sytuacji finansowej niż spółki notowane na niej od dłuższego czasu. Niemniej jednak po upływie 2-5 lat wskaźniki fundamentalne spółek ulegają pogorszeniu, a kondycja finansowa powraca do poziomu średniej rynkowej
URL http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/2015_2_02_zaremba_szyszka.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?