Effect of selected thickeners on the viscosity of shampoo

Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek

Abstract

Introduction. Product viscosity is one of the important factors affecting consumer purchasing decisions. Consumers often associate the high viscosity of a product with a rich composition Therefore, the problem of viscosity of cosmetic products was discussed in this paper. Aim. The aim of the study was to determine the influence of popular thickeners, mainly used in the food industry, on the viscosity of the standard hair shampoo. Material & method. As a research material, was used the prepared standard shampoo which included: water, sodium laureth sulfates, cocamide DEA, cocamidopropyl betaine, glycerin and analyzed thickener. The authors measured a viscosity of standard shampoo with various amounts of sodium chloride and then compared the obtained results with the values obtained for shampoo which include guar gum, carboxymethyl cellulose or gelatin. Results. The results indicated that change in product viscosity is made at different concentrations of thickeners examined. It was also shown that guar gum, gelatin and KMC are suitable as viscosity modifier, such as salt, in systems containing surfactants.
Author Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWpływ wybranych substancji zagęszczających na lepkość szamponu
Journal seriesPolish Journal of Cosmetology, ISSN 1731-0083, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol20
No3
Pages236-239
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzagęszczacz, szampon, guma guar, karboksymetyloceluloza, żelatyna
Keywords in Englishthickeners, shampoo, guar gum, carboxymethyl cellulose, gelatin
Abstract in PolishWstęp. Lepkość produktu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Często kojarzą oni wysoką lepkość produktu z bogatym składem. Dlatego też w tym artykule podjęto problem lepkości produktów kosmetycznych. Cel. Celem pracy było określenie wpływu popularnych zagęszczaczy, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, na lepkość standardowego szamponu do włosów. Materiał i metody. badawczy wykorzystano standardowy szampon, który zawierał: wodę, SLES, kokoamid DEA, kokamidopropylobetaine, glicerynę oraz badany zagęstnik. Zmierzono lepkość standardowego szamponu zawierającego różne ilości chlorku sodu a następnie porównano uzyskane wyniki z wartościami otrzymanymi dla szamponu zawierającego odpowiednio gumę guar, karboksymetylocelulozę lub żelatynę. Wyniki. Wyniki wskazują, że zmiana lepkości produktu odbywa się przy różnych stężeniach badanych zagęszczaczy. Wyniki pokazały również, że guma guar, żelatyna oraz karboksymetyloceluloza, tak jak sól, mogą zostać wykorzystane, jako modyfikatory lepkości w układach zawierających surfaktanty.
URL http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=823
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?