Ewolucja formatów handlu detalicznego

Barbara Borusiak

Abstract

The subject of discussion in the article is the evolution of retail formats. It is assumed that the retail format is an aggregated and standardized product of a retail company. It is subject to the volatility characteristic of all social institutions; it goes to next phases of the life cycle, while also changing its structure. Although stores are still dominant in the retail sector formats, their share is dropping in favor of non-store formats. In Poland, a strong downward trend can be observed in the case of non-food formats, i.e. department stores and variety stores, contrary to food-oriented formats. A growing number of these stores is accompanied by changes in the design of these formats. These changes are analyzed in the case of discount stores operating on the Polish market.
Author Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Evolution of Retail Formats
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol14
No1 (57)
Pages71-88
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhandel detaliczny, format handlu, formaty sklepowe i pozasklepowe, ewolucja
Keywords in Englishretail sector, retail format, evolution
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w artykule jest ewolucja formatów handlu detalicznego. Przyjęto, że format handlu stanowi zagregowany i zestandaryzowany produkt przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Podlega on zmienności charakterystycznej dla wszystkich instytucji życia społecznego – przechodzi kolejne fazy cyklu życia, a jednocześnie zmienia się jego konstrukcja. Jakkolwiek nadal dominujące w strukturze handlu są formaty sklepowe, to ich znaczenie zmniejsza się na rzecz formatów pozasklepowych. W Polsce silną tendencję spadkową można obserwować w przypadku formatów zorientowanych na towary niespożywcze, tj. domów towarowych i handlowych, odwrotnie jest w przypadku formatów zorientowanych na artykuły spożywcze. Rosnącej liczbie tych sklepów towarzyszą zmiany konstrukcji formatów. Przeanalizowano te zmiany w odniesieniu do sklepów dyskontowych działających na polskim rynku.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.57.4
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169969
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?