Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce - wyniki badań.

Krzysztof Żywanowski , Bogna Pilarczyk , Anna Rogala

Abstract

The main purpose of the deliberations made in the paper is to discuss and analyze the product innovations in the automotive industry, basing on the results of qualitative research in the form of individual in-depth interviews. The subjective of the research were marketing innovation, customer value, value for customer and co-created value. The paper presents only product innovation results. The interviews were performed in Poland, in the period from January 2012 to February 2013. The interviewees were representatives of companies operating on the automotive market, who occupy positions related to marketing. According to the research results the automotive industry in Poland is characterized by a high activity in the field of product innovation. This applies both to OE and IAM companies. Product innovations concern: range of products, quality, utility, innovative product's features or packaging, aspects related to brand positioning, as well as service and warranty. Many organizations also develop innovations in the ecological dimension. Nevertheless, companies with Polish capital should increase their awareness level of the opportunities that arise by creating own R&D unit or by cooperating with the scientific community in this scope
Author Krzysztof Żywanowski
Krzysztof Żywanowski,,
-
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsProduct Innovations in the Automotive Industry In Poland - the Research Results
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41. t. 2
Pages371-381
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje produktowe, branża motoryzacyjna, wartość, technologia
Keywords in Englishproduct innovations, automotive industry, value, technology
Abstract in PolishCelem rozważań podjętych w artykule jest omówienie i analiza innowacji produktowych w branży motoryzacyjnej, na podstawie wyników badań jakościowych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych. Przedmiotem badania były innowacje marketingowe, wartość klienta, wartość dla klienta i wartość współtworzona, przy czym w niniejszym artykule zaprezentowano wyłącznie wyniki odnoszące się do innowacji produktowych. Wywiady przeprowadzono na terenie Polski, w okresie od stycznia 2012 do lutego 2013 roku. Ich uczestnikami byli przedstawiciele firm działających na rynku motoryzacyjnym, zajmujący się marketingiem. W świetle wyników przeprowadzonych badań, branża motoryzacyjna w Polsce wykazuje się dużą aktywnością na polu innowacji produktowych. Prawidłowość ta dotyczy zarówno firm OE, jak i IAM. Innowacje produktowe mają charakter asortymentowy, jakościowy, wzoru użytkowego, nowatorskich cech produktu czy opakowania, związany z pozycjonowaniem marki, a także serwisowy i gwarancyjny. Wiele przedsiębiorstw opracowuje również innowacje w wymiarze ekologicznym. W przypadku przedsiębiorstw z polskim kapitałem konieczne jest jednak podjęcie działań zwiększających świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie własnych jednostek typu B+R lub podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym w tym zakresie.
DOIDOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-30
URL http://www.wzieu.pl/zn/875/30ZywanowskiPilarczykRogala.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?