Obligacje projektowe - nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym

Kamilla Marchewka-Bartkowiak , Marcin Wiśniewski

Abstract

The paper looks at the questions related to project bonds as an alternative source of financing investments. In the first section the project finance in public-private partnership is presented, with special attention given to its legal basis and financial arrangements. Next, the authors discuss the EU's approach to project bonds which was adopted in various documents. They also give some examples of the projects which were implemented in EU member states under this formula. In the last section challenges and opportunities related to implementation of project bonds in the Polish capital market are covered.
Author Kamilla Marchewka-Bartkowiak (WE / KTPiPP)
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsProject Bonds as a New Tool for Financing Public-private Partnership
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2014
No3 (39)
Pages139-157
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishobligacje projektowe, partnerstwo publiczno-prywatne, Polska, project finance
Abstract in PolishAutorzy artykułu rozważają możliwości finansowania inwestycji o charakterze publicznym przez spółki celowe w drodze emisji obligacji projektowych, dzięki wsparciu przez sektor publiczny ich jakości kredytowej. Na wstępie dokonali klasyfikacji sposobów finansowania inwestycji, a następnie zaprezentowali ideę obligacji projektowych oraz przykłady ich zastosowania. Artykuł kończy bilans korzyści i kosztów wdrożenia takiego rozwiązania w Polsce - w przypadku projektów wspieranych w zakresie ich jakości kredytowej zarówno przez Skarb Państwa, jaki i jednostki samorządu terytorialnego.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2021-05-06)
Additional fields
Tytuł numeruPartnerstwo publiczno-prywatne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?