Prospects for implementation of social impact bonds in Poland – an example of an intervention on the labour market

Ryszard Necel , Marcin Wiśniewski

Abstract

The aim of this article is to describe social impact bonds as an innovative instrument for financing social services. The first part presents the nature of this solution in its economic, institutional and legal aspects. Then we analyse the chances of social impact bond development taking into account the labour market and the financial market. In the next part, the authors present a proposal to use the model of social impact bonds in employment support services. The summary is a critical analysis of the model, presenting its weaknesses and relevant remedial strategies.
Author Ryszard Necel - Adam Mickiewicz University (UAM)
Ryszard Necel,,
-
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsPerspektywy wdrażania obligacji społecznych w Polsce – przykład interwencji na rynku pracy
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No44 (1)
Pages67-83
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishobligacje społeczne, rynek pracy, usługi aktywizacji zawodowej
Keywords in Englishsocial impact bonds, labour market, employment support services
Abstract in PolishCelem artykułu jest opisanie obligacji społecznych jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W pierwszej części przedstawiona jest istota tego rozwiązania w wymiarze ekonomicznym, instytucjonalnym oraz prawnym. Następnie dokonana jest analiza szans rozwoju obligacji społecznych w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku pracy i rynku kapitałowego. W dalszej części autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modelu obligacji społecznych w usługach aktywizacji zawodowej. Podsumowaniem jest krytyczna analiza modelu ukazująca potencjalnie słabe strony interwencji z zastosowanym mechanizmem wraz z propozycjami przeciwdziałania.
DOIDOI:10.31971/16401808.44.1.2019.6783
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/44/PPS-44-67-83.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?