Osoby w wieku emerytalnym na rynku pracy w krajach postradzieckich - "nowa" siła dla pracodawców

Dawid Banaś

Abstract

Jesteśmy świadkami przemian demograficznych, które znacznie wpływają na sytuację na rynku pracy. Z jednej strony wydłużeniu ulega przeciętna długość życia obywateli wielu państw na świecie, a z drugiej natomiast spada współczynnik dzietności. Przyczynia się to do wzrostu odsetka osób starszych w danej populacji (zjawisko starzenia się populacji). Sytuacje te powodują, że zmniejsza się odsetek osób zarówno w wieku przedprodukcyjnym, jak i produkcyjnym. Rządzący, nie chcąc stracić poparcia, rzadko decydują się na parametryczne reformy systemów emerytalnych, np. podwyższenie wieku emerytalnego bądź zmniejszenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Efektem tych wszystkich działań jest zarówno starzenie się siły roboczej, jak i jej stopniowe zmniejszanie się. Coraz mniejszy dostęp do młodych, wykwalifikowanych pracowników będzie wymuszał na pracodawcach wykorzystanie starszych osób, które są negatywnie postrzegane z powodu istniejących stereotypów. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji osób w wieku emerytalnym na rynku pracy w krajach postradzieckich, a także wskazanie możliwości zwiększenia ich aktywności ekonomicznej. Na końcu pracy zostały zaprezentowane dobre praktyki z zakresu zarządzania wiekiem w analizowanych państwach. W pracy wykorzystano krytyczną literaturę przedmiotu, miary statystyki opisowej, a także analizę porównawczą.
Autor Dawid Banaś (WZ / KBRiU)
Dawid Banaś
- Katedra Badań Rynku i Usług
Paginacja38-47
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Sipa Monika, Gorzeń-Mitka Iwona, Włodarczyk Aneta, Skibiński Andrzej, Sitek Marcin (red.): Wielowymiarowość zarządzania organizacją XXI wieku : monografia, 2019, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa, ISBN 978-83-7193-705-7, 205 s.
Słowa kluczowe w języku polskimaktywność zawodowa, emeryci, kraje postradzieckie, rynek pracy, zarządzanie wiekiem
Słowa kluczowe w języku angielskimprofessional activity, pensioners, post-Soviet countries, labour market, age management
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 30-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?