Osoby w wieku emerytalnym na rynku pracy w krajach postradzieckich - "nowa" siła dla pracodawców

Dawid Banaś

Abstract

Jesteśmy świadkami przemian demograficznych, które znacznie wpływają na sytuację na rynku pracy. Z jednej strony wydłużeniu ulega przeciętna długość życia obywateli wielu państw na świecie, a z drugiej natomiast spada współczynnik dzietności. Przyczynia się to do wzrostu odsetka osób starszych w danej populacji (zjawisko starzenia się populacji). Sytuacje te powodują, że zmniejsza się odsetek osób zarówno w wieku przedprodukcyjnym, jak i produkcyjnym. Rządzący, nie chcąc stracić poparcia, rzadko decydują się na parametryczne reformy systemów emerytalnych, np. podwyższenie wieku emerytalnego bądź zmniejszenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Efektem tych wszystkich działań jest zarówno starzenie się siły roboczej, jak i jej stopniowe zmniejszanie się. Coraz mniejszy dostęp do młodych, wykwalifikowanych pracowników będzie wymuszał na pracodawcach wykorzystanie starszych osób, które są negatywnie postrzegane z powodu istniejących stereotypów. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji osób w wieku emerytalnym na rynku pracy w krajach postradzieckich, a także wskazanie możliwości zwiększenia ich aktywności ekonomicznej. Na końcu pracy zostały zaprezentowane dobre praktyki z zakresu zarządzania wiekiem w analizowanych państwach. W pracy wykorzystano krytyczną literaturę przedmiotu, miary statystyki opisowej, a także analizę porównawczą.
Author Dawid Banaś (WZ / KBRiU)
Dawid Banaś,,
- Department of Research Markets and Services
Pages38-47
Publication size in sheets0.5
Book Sipa Monika, Gorzeń-Mitka Iwona, Włodarczyk Aneta, Skibiński Andrzej, Sitek Marcin (eds.): Wielowymiarowość zarządzania organizacją XXI wieku : monografia, 2019, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa, ISBN 978-83-7193-705-7, 205 p.
Keywords in Polishaktywność zawodowa, emeryci, kraje postradzieckie, rynek pracy, zarządzanie wiekiem
Keywords in Englishprofessional activity, pensioners, post-Soviet countries, labour market, age management
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?