Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego

Filip Kaczmarek

Abstract

The first World Humanitarian Summit (WHS) was held in Istanbul on 23-24 May 2016. WHS was convened by the Secretary General of the United Nations, and organized by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). The European Union is considered to be one of the key actors of humanitarian aid on a global scale. EU humanitarian action actually have a global dimension. In the sphere of humanitarian aid there is also a large coherence of the activities of the Union and its Member States. The summit was a showcase for the leading role of the EU in humanitarian aid. What was the position and expectations of the EU and its institutions to the summit? As the EU prepared for this event? What was the impact of the EU? In order to answer these questions, the author analyzes the preparations for the Summit of the EU institutions, the participation of representatives of the EU and assessments made in the EU. Expectations of the EU to the WHS were large and have not been realized, yet the Summit was officially recognized as successful.
Autor Filip Kaczmarek (WE / KPEiPR)
Filip Kaczmarek
- Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Inne wersje tytułuThe European Union’s position on the Global Humanitarian Summit
Tytuł czasopisma/seriiRocznik Integracji Europejskiej, ISSN 1899-6256, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr10
Paginacja413-427
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimŚwiatowy Szczyt Humanitarny, Unia Europejska, ONZ, pomoc humanitarna
Słowa kluczowe w języku angielskimWorld Humanitarian Summit, The European Union, United Nations, humanitarian aid
Streszczenie w języku polskimW dniach 23–24 maja 2016 r. odbył się w Stambule pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny (WHS), zwołany przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a organizowany przez Biuro do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Unia Europejska uważa się za jednego z kluczowych podmiotów pomocy humanitarnej w skali globalnej. Działania humanitarne UE rzeczywiście mają wymiar globalny. W przypadku pomocy humanitarnej występuje też duża spójność działań Unii i jej państw członkowskich. W przypadku samego Szczytu UE uznawała się za jednego z najważniejszych uczestników. Szczyt był zatem okazją do zaprezentowania wiodącej roli UE w pomocy humanitarnej. Jakie było stanowisko i oczekiwania UE i jej instytucji wobec Szczytu? Jak UE przygotowywała się do tego wydarzenia? Jaki był wpływ polityczny i merytoryczny UE? I jak UE oceniła sam szczyt i jego rezultaty? W celu odpowiedzi na te pytania autor przeprowadza analizę przygotowań instytucji UE do Szczytu, udziału przedstawicieli UE i ocen Szczytu dokonanych w UE. Oczekiwania UE wobec pierwszego Światowego Szczytu Humanitarnego były duże i nie zostały zrealizowane, a mimo to Szczyt został oficjalnie uznany za udany.
DOIDOI:10.14746/rie.2016.10.26
URL http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-26.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?