Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego

Filip Kaczmarek

Abstract

The first World Humanitarian Summit (WHS) was held in Istanbul on 23-24 May 2016. WHS was convened by the Secretary General of the United Nations, and organized by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). The European Union is considered to be one of the key actors of humanitarian aid on a global scale. EU humanitarian action actually have a global dimension. In the sphere of humanitarian aid there is also a large coherence of the activities of the Union and its Member States. The summit was a showcase for the leading role of the EU in humanitarian aid. What was the position and expectations of the EU and its institutions to the summit? As the EU prepared for this event? What was the impact of the EU? In order to answer these questions, the author analyzes the preparations for the Summit of the EU institutions, the participation of representatives of the EU and assessments made in the EU. Expectations of the EU to the WHS were large and have not been realized, yet the Summit was officially recognized as successful.
Author Filip Kaczmarek (WE / KPEiPR)
Filip Kaczmarek,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsThe European Union’s position on the Global Humanitarian Summit
Journal seriesRocznik Integracji Europejskiej, ISSN 1899-6256, (B 11 pkt)
Issue year2017
No10
Pages413-427
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishŚwiatowy Szczyt Humanitarny, Unia Europejska, ONZ, pomoc humanitarna
Keywords in EnglishWorld Humanitarian Summit, The European Union, United Nations, humanitarian aid
Abstract in PolishW dniach 23–24 maja 2016 r. odbył się w Stambule pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny (WHS), zwołany przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a organizowany przez Biuro do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Unia Europejska uważa się za jednego z kluczowych podmiotów pomocy humanitarnej w skali globalnej. Działania humanitarne UE rzeczywiście mają wymiar globalny. W przypadku pomocy humanitarnej występuje też duża spójność działań Unii i jej państw członkowskich. W przypadku samego Szczytu UE uznawała się za jednego z najważniejszych uczestników. Szczyt był zatem okazją do zaprezentowania wiodącej roli UE w pomocy humanitarnej. Jakie było stanowisko i oczekiwania UE i jej instytucji wobec Szczytu? Jak UE przygotowywała się do tego wydarzenia? Jaki był wpływ polityczny i merytoryczny UE? I jak UE oceniła sam szczyt i jego rezultaty? W celu odpowiedzi na te pytania autor przeprowadza analizę przygotowań instytucji UE do Szczytu, udziału przedstawicieli UE i ocen Szczytu dokonanych w UE. Oczekiwania UE wobec pierwszego Światowego Szczytu Humanitarnego były duże i nie zostały zrealizowane, a mimo to Szczyt został oficjalnie uznany za udany.
DOIDOI:10.14746/rie.2016.10.26
URL http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-26.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?