Preferencje chińskich konsumentów w stosunku do produktów spożywczych - wyzwania dla przedsiębiorstw zachodnich

Karolina Pyrcz , Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

Chinese market is extremely attractive for international enterprises because of the number of Chinese population, changes in food preferences and constant economic growth. However, business activity on this market and success is determined by many factors, most of which depend on the preferences, consumption habits and other cultural values of Chinese consumers. These factors are especially important in the case of food products. The purpose of the paper is to identify the preferences of Chinese consumers in relation to food products (with emphasis on segment of snacks and sweets) and the factors determining them. The paper is both analytical and empirical, the literature review and the analysis of selected case studies of foreign companies operating in the Chinese market were used. The results of the analysis indicate the existence of many cultural factors, which are a large barrier for western enterprises while entering the Chinese market. The specificity of food products affects their dependence on preferences and cultural habits of consumers. The lack of adaptation because of these factors is often a reason of failure. However, their understanding, respect and adaptation may lead to a great success in business in the Chinese market.
Author Karolina Pyrcz
Karolina Pyrcz,,
-
, Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsPreferences of Chinese Consumers in Relation to Food Products - Challenges for Western Enterprises
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages283-291
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek chiński, produkty spożywcze, zwyczaje konsumpcyjne, przedsiębiorstwa międzynarodowe
Keywords in EnglishChinese market, groceries, consumption habits, international enterprises
Abstract in PolishRynek chiński, ze względu na liczbę ludności, zmianę preferencji żywieniowych oraz nieustanny wzrost gospodarczy, jest niezwykle atrakcyjny dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednakże działalność na nim i osiągnięcie sukcesu jest determinowane wieloma czynnikami, które w większości zależą od preferencji, zwyczajów konsumpcyjnych oraz innych wartości kulturowych nabywców chińskich. Czynniki te mają szczególne znaczenie w przypadku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest identyfikacja preferencji konsumentów chińskich w odniesieniu do produktów spożywczych (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu przekąsek i słodyczy) oraz czynników je determinujących. Artykuł ma charakter analityczno-empiryczny, zastosowano w nim metodę analizy treści oraz przypadków wybranych firm zagranicznych działających na rynku chińskim. Rezultaty analizy wskazują istnienie wielu czynników kulturowych, które stanowią dużą barierę dla przedsiębiorstw zachodnich podczas wejścia na rynek chiński. Specyfika produktów spożywczych wpływa na znaczną ich zależność od upodobań i zwyczajów kulturowych konsumentów. Brak dostosowania produktów do tych czynników jest często przyczyną niepowodzenia. Natomiast ich poznanie, poszanowanie i adaptacja oferty może przyczynić się do dużego sukcesu w działalności na rynku chińskim.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?