Strukturalne powiązania sieciowe spółek giełdowych

Justyna Światowiec-Szczepańska , Łukasz Małys , Michał Zdziarski

Abstract

Identification and analysis of enterprise networks has become essential not only for the discovery of the network phenomenon, but also for the formulation of strategies at various levels of management. This article proposes a structural aspect of the research enterprise networks which may be important in the future as a basis for diagnosing the strategic position of the company and formulating its strategy. This approach is consistent with the recognition of structural social capital focused on the structure of networks and links between individuals, and with the mainstream social network theory. The article indicates the importance of the network structure from the perspective of social capital formation, the importance of the position of a company in the networks in the context of strategic management, and how to measure and analyze network links using the tools of the social network analysis (SNA).
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Łukasz Małys (WGM / KMM)
Łukasz Małys,,
- Department of International Marketing
, Michał Zdziarski - University of Warsaw (UW), MNiSW [80]
Michał Zdziarski,,
-
Other language title versionsStructural Network Linkages between Publicly Traded Companies
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol64
No7
Pages 35-46
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishSieci przedsiębiorstw, Powiązania sieciowe, Spółki giełdowe, Analiza sieciowa
Keywords in EnglishEnterprise networks, Network relationships, Stock market companies, Network analysis
Abstract in PolishIdentyfikacja i analiza sieci przedsiębiorstw stają się niezbędne nie tylko dla odkrycia samego zjawiska sieciowości, ale także dla formułowania strategii na różnych poziomach zarządzania. W artykule zaproponowano strukturalny aspekt badania sieci przedsiębiorstw, który może mieć w przyszłości duże znaczenie jako podstawa diagnozowania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i formułowania jego strategii. Podejście to jest zgodne z ujęciem strukturalnym kapitału społecznego, koncentrującym się na strukturze sieci i powiązaniach między jednostkami, oraz z nurtem teorii sieci społecznych. W artykule wskazano znaczenie struktury sieci z perspektywy kształtowania kapitału społecznego, znaczenie pozycji danej spółki w sieci w kontekście zarządzania strategicznego oraz sposób pomiaru i analizy powiązań sieciowych przy zastosowaniu narzędzi analizy sieci społecznych (SNA).
URL https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz64_Swiatowiec_Malys_Zdziarski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruPrzedsiębiorstwo w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?