The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-Term Debt in Selected European States

Leszek Czapiewski , Jarosław Kubiak

Abstract

The article analysed the relation between the degree of information asymmetry and the scope of the use of short-term debt by companies from 5 European countries: France, Greece, Germany, the United Kingdom and Italy. Information asymmetry was measured by Synthetic Measure of the Degree of Information Asymmetry, which was constructed on the basis of 9 indicators. The presented analyses showed that, according to expectations resulting from the capital structure theory, the enterprises characterized by a higher degree of information asymmetry use short-term debt to a greater extent. Information asymmetry is an important determinant of the maturity structure of debt. However, the association between information asymmetry and the maturity structure of debt may be modified by various country-specific factors.
Autor Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
, Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuWpływ asymetrii informacji na wykorzystanie długu krótkoterminowego w wybranych państwach Europy
Tytuł czasopisma/seriiActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Tom1
Nr310
Paginacja 21-37
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimstruktura kapitału, asymetria informacji, pomiar asymetrii informacji, struktura czasowa długu
Słowa kluczowe w języku angielskimcapital structure, information asymmetry, measurement of information asymmetry, the maturity structure of debt
Streszczenie w języku polskimW artykule badano związek poziomu asymetrii informacji z zakresem wykorzystania długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa w 5 państwach Europy: we Francji, w Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Asymetria informacja była mierzona za pomocą Syntetycznej Miary Asymetrii Informacji skonstruowanej na podstawie 9 wskaźników. Przedstawione analizy wskazują na to, że zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z teorii struktury kapitału, przedsiębiorstwa charakteryzujące się wyższym poziomem asymetrii informacji mają wyższy poziom długu krótkoterminowego. Asymetria informacji jest zatem ważną determinantą czasowej struktury długu, przy czym siła związku asymetrii informacji z wykorzystaniem długu krótkoterminowego jest uzależniona od cech charakterystycznych systemu finansowego poszczególnych państw.
DOIDOI:10.18778/0208-6021.310.03
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/343/421
Języken angielski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-19)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruNeoclasical and Behavioral Finance
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?