The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-Term Debt in Selected European States

Leszek Czapiewski , Jarosław Kubiak

Abstract

The article analysed the relation between the degree of information asymmetry and the scope of the use of short-term debt by companies from 5 European countries: France, Greece, Germany, the United Kingdom and Italy. Information asymmetry was measured by Synthetic Measure of the Degree of Information Asymmetry, which was constructed on the basis of 9 indicators. The presented analyses showed that, according to expectations resulting from the capital structure theory, the enterprises characterized by a higher degree of information asymmetry use short-term debt to a greater extent. Information asymmetry is an important determinant of the maturity structure of debt. However, the association between information asymmetry and the maturity structure of debt may be modified by various country-specific factors.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
, Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsWpływ asymetrii informacji na wykorzystanie długu krótkoterminowego w wybranych państwach Europy
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol1
No310
Pages 21-37
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstruktura kapitału, asymetria informacji, pomiar asymetrii informacji, struktura czasowa długu
Keywords in Englishcapital structure, information asymmetry, measurement of information asymmetry, the maturity structure of debt
Abstract in PolishW artykule badano związek poziomu asymetrii informacji z zakresem wykorzystania długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa w 5 państwach Europy: we Francji, w Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Asymetria informacja była mierzona za pomocą Syntetycznej Miary Asymetrii Informacji skonstruowanej na podstawie 9 wskaźników. Przedstawione analizy wskazują na to, że zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z teorii struktury kapitału, przedsiębiorstwa charakteryzujące się wyższym poziomem asymetrii informacji mają wyższy poziom długu krótkoterminowego. Asymetria informacji jest zatem ważną determinantą czasowej struktury długu, przy czym siła związku asymetrii informacji z wykorzystaniem długu krótkoterminowego jest uzależniona od cech charakterystycznych systemu finansowego poszczególnych państw.
DOIDOI:10.18778/0208-6021.310.03
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/343/421
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Additional fields
Tytuł numeruNeoclasical and Behavioral Finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?