Obszary potencjalnych działań rzeczoznawców majątkowych w świetle ustawy o rewitalizacji

Sławomir Palicki

Abstract

The 9 October 2015 Revitalisation Act affects the functioning of the real estate market, modifies or supplements the existing solutions in the field of real estate management and spatial planning/zoning. From the point of view of real estate appraisers new law expands the scope of their professional activities. The article outlines potential areas of appraisers' actions in the light of discussed act.
Autor Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuFields of Potential Activities of Real Estate Appraisers in the Context of Revitalisation Act
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Tom44
Nr2
Paginacja50-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimRewitalizacja, Zawód rzeczoznawcy, Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe w języku angielskimRevitalization, Chartered surveyors, Real estate, Real estate market, Real estate economy, Spatial development
Streszczenie w języku polskimUstawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015r. poz. 1777) wpływa na funkcjonowanie rynku nieruchomości, modyfikuje bądź uzupełnia dotychczasowe rozwiązania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych nowe prawo poszerza możliwości zaangażowania zawodowego. W artykule zarysowano potencjalne obszary działalności rzeczoznawców majątkowych w świetle przywołanej ustawy.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/2-2015/PRN%202-2015-50.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?