Wirtualne gry strategiczne - narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością?

Aleksandra Gaweł

Abstract

Virtual strategic games are more and more often used teaching tool, their use lets to follow the current trends in didactic study. However, games are still an innovative tool which indicates the necessity of discussion on possibilities of their implementation in entrepreneurial education. Virtual strategic games seem to be available for exploration also as a research tool which explores a kind of an experiment or quasi-experiment to conduct research on entrepreneurship. In economic science, the possibility to use the experiment as research tool is very limited as it should be used on real companies or economies. Meanwhile, strategic games being a form of running a business in a virtual environment, not in real one, seem to give research advantages connected with the possibilities of observing the behaviour and its effects of business activities without the risk and costs of experiments born by a real company. The aim of the paper is to assess the possibilities of using the strategic games in entrepreneurial education and experimental research in entrepreneurship. Theoretical discussion is supported by the results conducted during the virtual strategic games. To assess the research potential of games, the example of entrepreneurial orientation was explored and the results of survey and experiment on the same sample of students were compared.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsVirtual Strategic Games - Tool of Entrepreneurial Education or Experimental Research Method in Entrepreneurship Field of Study?
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Issue year2016
No12
Pages340-351
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishedukacja przedsiębiorcza; eksperyment w badaniach nad przedsiębiorczością; orientacja przedsiębiorcza; wirtualne gry strategiczne
Keywords in Englishentrepreneurial education; entrepreneurial orientation; experiment in research on entrepreneurship; virtual strategic games
Abstract in PolishWirtualne gry strategiczne są coraz częściej stosowanym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym na podążanie za współczesnymi trendami w dydaktyce. Są jednak narzędziem innowacyjnym, stąd konieczna jest dyskusja nad możliwościami ich stosowania w edukacji przedsiębiorczej. Jednocześnie wydają się one być możliwe do zastosowania jako narzędzie badawcze, które wykorzystuje swego rodzaju eksperyment czy też quasi-eksperyment do badań nad przedsiębiorczością. W naukach ekonomicznych możliwości wykorzystania eksperymentu są ograniczone, gdyż musiałby być on stosowany na żywych organizmach przedsiębiorstw czy gospodarek. Tymczasem gry strategiczne, będące formą prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach wirtualnych, a nie rzeczywistych, wydają się dawać korzyści badawcze wynikające z możliwości obserwowania zachowań i efektów aktywności przedsiębiorstw bez ponoszenia ryzyka i kosztów eksperymentu przez faktyczną firmę. Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania gier strategicznych w edukacji przedsiębiorczej oraz w eksperymentalnych badaniach nad przedsiębiorczością. Artykuł opiera się na rozważaniach teoretycznych, popartych wynikami badań ankietowych i wynikami obserwacji zachowań studentów w czasie trwania rozgrywek wirtualnych gier strategicznych. Aby ocenić grę z punktu widzenia metodycznego, posłużono się przykładem badań nad orientacją przedsiębiorczą i porównano wyniki uzyskane na tej samej próbie badawczej za pomocą badań ankietowych i eksperymentalnych, traktując ten problem badawczy wyłącznie jako egzemplifikację możliwości eksperymentów przez gry strategiczne.
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3165/2800
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?