Stopień złożoności kapitału społecznego w relacji do procesu adaptacji struktury zatrudnienia w regionach

Agnieszka Mrozińska

Abstract

The article focuses on social capital in terms of the concept of complexity. The article attempts to explain the formation of the process of adaptation of economic structures of the regions, taking into account the complexity of social capital. The article sets a synthetic index of social capital provinces and comparing it with the process of transformation of the structue of employment in the regions in 2009-2014.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Complexity of Social Capital In Relation to the Process of Economic Adaptation in Regions
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No46/1
Pages129-140
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishadaptacja, kapitał społeczny, struktura zatrudnienia, złożoność
Keywords in Englishadaptation, social capital, employment structure, complexity
Abstract in PolishW artykule zwrócono uwagę na kapitał społeczny w ujęciu koncepcji złożoności. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia kształtowania się procesów adaptacji struktur zatrudnienia w gospodarkach regionów z uwzględnieniem poziomu złożoności kapitału społecznego. W przeprowadzonych badaniach określono poziom kapitału społecznego województw i odniesiono go do procesu przeobrażenia struktury zatrudnienia w regionach w latach 2009-2014.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.46/1-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3244/10291.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-08)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?