Wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów jako platformy dla mikroubezpieczeń

Piotr Stolarski , Jakub Gałczyk

Abstract

The article presents the concept of utilizing smart contract technology for the development and distribution of microinsurances. Microinsurance can be aplied in cases when providing security using standard means is impossible or economically irrational. Smart contracts enable the application of automatized business rules to monetary units denominated in cryptocurrencies. The primary result achieved in the research is the proposal of an architecture for solutions allowing the realization of a business model, which consists in creating and distributing products corresponding to the characteristics of microinsurance. The developed architecture is comprehensive and third-party independent. Moreover, it uses a platform for executing smart contracts as its primary component. The research is conducted according to design science method.
Author Piotr Stolarski (WIiGE / KIE)
Piotr Stolarski,,
- Department of Information Systems
, Jakub Gałczyk
Jakub Gałczyk,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages257-267
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmikroubezpieczenia, blockchain, inteligentne kontrakty, system informatyczny
Keywords in Englishmicroinsurance, blockchain, smart contracts, information system
Abstract in PolishW artykule prezentujemy koncepcję zastosowania technologii inteligentnych kontraktów w celu realizacji idei oraz dostarczenia środków do opracowania i dystrybucji mikroubezpieczeń. W obszarach ryzyka, w których zaproponowanie ochrony jest nierealne przy zastosowaniu normalnych środków, mikroubezpieczenia mogą stanowić racjonalne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej. Inteligentne kontrakty umożliwiają stosowanie automatycznych reguł biznesowych do jednostek pieniężnych denominowanych w kryptowalucie. Uzyskanym rezultatem badawczym jest propozycja architektury rozwiązania informatycznego realizującego model biznesowy polegający na oferowaniu produktów posiadających cechy mikroubezpieczeń. Architektura jako podstawowy komponent wykorzystuje platformę wykonywania inteligentnych kontraktów. W badaniu posługujemy się metodą badawczą badań projektowych (design science).
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.20
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140559/edition/72541
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?