Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce - próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

Article an attempt to evaluate the impact of direct payments on economic situations of farms with varying degrees of sustainability from Wielkopolska and Śląsk Region in Poland, in the years 2004-2012. On the basis of the simulation showed that after 2009 payments are effective means of supporting environmental sustainability of agriculture in this Region. Introduction of sanctions towards unsustainable farms led to compensate for the income situation of sustainable and unsustainable farms.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Effect of Direct Payments to Offset Farms in Poland - an Attempt to Simulate the Example of the FADN Farm with Wielkopolska and Śląsk Region
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2015
No2
Pages107-119
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishRolnictwo zrównoważone, Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa
Keywords in EnglishSustainable agriculture, Arable farm, Payments for agricultural
Abstract in PolishOpracowanie stanowi próbę oceny wpływy dopłat bezpośrednich na sytuacje ekonomiczną gospodarstw o rożnym stopniu zrównoważenia z regionu Wielkopolska i Śląsk w Polsce, w latach 2004-2012. Na podstawie przeprowadzonej symulacji wykazano, że po 2009 roku dopłaty stały się skutecznym instrumentem wsparcia zrównoważenia środowiskowego rolnictwa w tym regionie. Dzięki wprowadzeniu sankcji wobec gospodarstw niezrównoważonych prowadziły bowiem do wyrównywania sytuacji dochodowej gospodarstw trwale zrównoważonych i niezrównoważonych. Dowiedziono także, że gospodarstwa zrównoważone z tego regionu, w latach 2004-2008, osiągały znacznie niższe wyniki ekonomiczne niż niezrównoważone. Wystąpiło również znaczne zróżnicowanie według typów produkcyjnych pomiędzy grupą badanych gospodarstw zrównoważonych i niezrównoważonych. W pracy wykorzystano dane systemu rachunkowości rolnej FADN dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk w latach 2004-2008. Próbę badawczą stanowiły 231 gospodarstwa trwale zrównoważone i 57 gospodarstw trwale niezrównoważonych.
DOIDOI:10.14595/PES/02/007
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?