Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach z perspektywy teorii strukturacji

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The subject matter of the article is the strategic choice. The author's attention has been focused on the choices understood in a broad sense. The conditions of the functioning of companies, commonly referred to as conditions of unbalance, require other ways of describing and explaining than the ones applied so far, thus stimulation of the search for such theoretical approaches would allow for a deeper insight into the strategic choice. The aim of the article is to determine whether the theory of structuration could be applied in the explanation of strategic choices of companies.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Strategic Choices of Companies from the Perspective of the Theory of Structuration
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No9
Pages157-173
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwybory strategiczne, proces, teoria strukturacji
Keywords in Englishstrategic choice, process, the theory of structuration
Abstract in PolishAbstrakt Przedmiotem zainteresowania są wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. W opracowaniu uwaga skupiona jest na wyborach w rozumieniu sensu largo. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, powszechnie określane mianem nierówno-wagi, powodują, że dotychczasowe sposoby opisu i wyjaśniania nie są wystarczające i stymulują poszukiwanie perspektyw teoretycznych, które umożliwią "głębokie" poznanie procesów wyborów strategicznych. Celem opracowania jest ustalenie zasadności wykorzystania teorii strukturacji do wyjaśniania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.9.10
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/10_urbanowska_sojkin.pdf
Languagepl polski
File
10_urbanowska_sojkin.pdf of 30-03-2018
173.82 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?