Zasadność badań opinii publicznej na temat technologii przyszłości

Tomasz Grzegorczyk

Abstract

More and more public opinion research is being conducted on future technologies and their multidimensional effects. The main aim of this paper is to answer the question: what is the validity of such research from a theoretical and practical point of view? Furthermore, the paper addresses the limitations associated with the orientation of such research for the future, as well as the interaction between society and technology. The main conclusion of this paper is that public opinion research on future technologies fulfis the main objectives of sociology as a science by replying to the following questions: what will future society look like and how to indicate its proper direction. However, public opinion research is not sufficient. It is recommended to make use of other social sciences oriented to the future. We appeal for further sociological research on emerging technology and society, before the "black box" becomes closed.
Author Tomasz Grzegorczyk (WGM / KZM)
Tomasz Grzegorczyk,,
- Department of International Management
Other language title versionsThe Validity of Public Opinion Research on Future Technologies
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No11
Pages179-191
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish badania opinii publicznej, tech nologia i społeczeństwo, społeczeń- stwo przyszłości, socjologia przyszłości, wschodzące technologie
Keywords in English public opinion research, technology and society, future society, sociology of the future, emerging technologies
Abstract in PolishCoraz częściej przeprowadzane są badania opinii publicznej na temat technologii przyszłości i wielowymiarowych skutków ich rozwoju. Głównym celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie jest dla takich badań uzasadnienie teoretyczne (z punktu widzenia socjologii) i praktyczne. Ponadto artykuł podejmuje kwestie związane ze zorientowaniem tych badań na przyszłość oraz kwestie wzajemnych oddziaływań pomiędzy społeczeństwem a technologią. Główną konkluzją artykułu jest to, że badania opinii publicznej na temat technologii przyszłości wpisują się w główne cele socjologii jako nauki - ułatwiają przedstawienie odpowiedzi na pytanie, jakie będzie przyszłe społeczeństwo oraz jak można wskazać mu pożądany kierunek zmiany. Niemniej same badania opinii publicznej nie są wystarczające do osiągnięcia tych celów. Zalecane jest sięgnięcie do dorobku pokrewnych socjologii nurtów nauk społecznych przyjmujących perspektywę przyszłości. Jest to zarazem apel o badania nad wpływem wschodzących technologii na społeczeństwo.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.12
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/12_grzegorczyk.pdf
Languagepl polski
File
12_grzegorczyk.pdf 145.07 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?