Kształtowanie skutecznej polityki motywacyjnej w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych

Amadeusz Miązek

Abstract

The article aims to present the concept of research on the impact of corporate governance institutions on senior managers’ risk taking by means of share-based remuneration components. The effectiveness of this impact depends on taking into account the heterogeneity of CEOs’ attitudes towards risk, the main source of which is regulatory focus. A thorough analysis of literature on the determinants of managerial risk and the influence of supervisory boards motivational policy instruments on managerial decision making will allow for the potential use of later empirical results in corporate governance strategies by establishing an effective mechanism for alignment of interests and behavior of CEOs with the aims of shareholders.
Author Amadeusz Miązek (WZ / KLiT)
Amadeusz Miązek,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsShaping of an effective motivational policy in the corporate governance of public companies
Pages295-306
Publication size in sheets0.55
Book Borusiak Barbara (eds.): Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo, 2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-219-1, 341 p.
Keywords in Polishryzyko menedżerskie, nadzór korporacyjny, wynagrodzenie, ukierunkowania regulacyjne, teoria agencji, teoria wyższych szczebli zarządzania
Keywords in Englishmanagerial risk; corporate governance; remuneration; regulatory focus; agency theory; upper echelons theory
Abstract in PolishArtykuł ma na celu przedstawienie koncepcji badań nad wpływem organów nadzoru korporacyjnego na podejmowanie ryzyka przez menedżerów najwyższego szczebla za pomocą udziałowych komponentów wynagrodzenia. Skuteczność tego wpływu jest uzależniona od uwzględniania heterogeniczności postaw dyrektorów generalnych względem ryzyka, której główne źródło stanowią ukierunkowania regulacyjne. Analiza literatury w zakresie uwarunkowań ryzyka menedżerskiego oraz wpływu instrumentów polityki motywacyjnej rad nadzorczych na decyzje menedżerskie wskazuje na potencjalne zastosowanie późniejszych wyników empirycznych w strategiach nadzoru korporacyjnego spółek publicznych, poprzez ustanowienie efektywnego mechanizmu godzenia interesów i zachowań dyrektorów generalnych z celami akcjonariuszy.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?