Decyzje inwestycyjne w procesie restrukturyzacji mikroprzedsiębiorstw

Henryk Sobolewski , Sebastian Chęciński

Abstract

The aim of the paper was to identify in the practical and theoretical context the nature of investments carried out by microenterprises. In the paper, a vast body of literature on investments was presented. Moreover, on the basis of empirical research investments carried out by the smallest enterprises were presented. The study was based on the results of the investments projects on a sample of 177 micro-enterprises operating in Poznan at the turn of 2013-2014. The study revealed that micro-entrepreneurs most often took on relatively simple projects. In addition, it should be noted that the scope of investments in terms of capital amount was low. Moreover, entrepreneurs invested most often in projects related to modernization.
Author Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
, Sebastian Chęciński (WZ / KZAZP)
Sebastian Chęciński,,
- KZAZP
Other language title versionsInvestments Decisions in the Process of Microenterprise Restructuring
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2015
No9
Pages 26-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Decyzje inwestycyjne, Przegląd literatury, Badania ankietowe, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Keywords in EnglishSmall business, Restructuring of enterprises, Investment decisions, Literature review, Questionnaire survey, Enterprises study, Research results
Abstract in PolishCelem artykułu było zidentyfikowanie w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym charakteru inwestycji realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa. W publikacji dokonano przeglądu literatury przedmiotu związanej z problematyką inwestycji. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych dokonano charakterystyki przedsięwzięć podejmowanych przez grupę najmniejszych podmiotów gospodarczych. Badania oparto na wyniki Przedsięwzięć inwestycyjnych na grupie 177 mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w Poznaniu na przełomie lat 2013-2014. Przeprowadzone badania wskazały, że mikroprzedsiębiorcy najczęściej podejmują się realizacji przedsięwzięć stosunkowo prostych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ich skala, mierzona poziomem angażowanego kapitału, jest niewielka. Ponadto dowiedziono także, że przedsiębiorcy inwestują najczęściej w projekty rzeczowe o charakterze modernizacyjnym.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?