Yerba Mate, Black and Green Tea Infusions : Comparison of Their Alkaloid Content and Antioxidant Activity

Katarzyna Pawlak-Lemańska , Olga Zarzyska , Anna Gliszczyńska-Świgło , Bożena Tyrakowska

Abstract

The objective of the present study was to determine alkaloids and total polyphenol contents as well as the antioxidant activity of yerba mate infusions in comparison to green and black tea infusions. Under investigation were: 4 brands of yerba mate and 9 brands of green and black teas commonly sold on the Polish market. The result obtained showed significant differences among antioxidant activities of yerba mate and green or black teas. The TEAC values for teas ranged from 2.11 (black tea) to 5.72 mmol/g d.w. of extract (green tea). For yerba mate, the antioxidant activities were determined for three following infusions of the same leaves. It was found that the TEAC antioxidant activity and alkaloid content generally are the same in each infusion. It confirms the claim that yerba mate may be infused several times without substantial lost of the active compounds. Total polyphenol and alkaloid contents were generally higher in green and black teas than in yerba mate infusions. The following infusions of yerba mate leaves contributed to the increase of total polyphenol content from 20% to 40% depending on brands of yerba. The relationship between polyphenol content and the TEAC values was obtained for green and black teas as well as yerba mate infusions. The significant correlations for teas (R = 0.992) and yerba mate (R = 0.812) indicate that their antioxidant activity significantly depends on their polyphenol content.
Author Katarzyna Pawlak-Lemańska (WT / KTiAI)
Katarzyna Pawlak-Lemańska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Olga Zarzyska (WT)
Olga Zarzyska,,
- Faculty of Commodity Science
, Anna Gliszczyńska-Świgło (WT / KTiAI)
Anna Gliszczyńska-Świgło,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Bożena Tyrakowska (WT / KTiAI)
Bożena Tyrakowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsNapary Yerba mate, czarnej i zielonej herbaty : porównanie zawartości alkaloidów i aktywności przeciwutleniającej
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (46)
Pages105-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishyerba mate, herbata, aktywność przeciwutleniająca
Keywords in Englishyerba mate, tea, polyphenols, antioxidant activity
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było porównanie zawartości alkaloidów i związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej naparów z yerba mate oraz zielonych i czarnych herbat. Przedmiotem badań były: 4 marki yerba mate oraz 9 marek herbat zielonych i czarnych dostępnych na polskim rynku. Wykazano znaczące różnice pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą TEAC naparów z yerba mate oraz naparów z herbat zielonych i czarnych. Wartości TEAC dla herbat wahały się od 2,11 (czarne herbaty) do 5,72 mmol/g s.m. ekstraktu (zielone herbaty). Napary z trzykrotnie zaparzanej porcji yerba mate charakteryzowały się podobną aktywnością przeciwutleniającą oraz zawartością alkaloidów, co wskazuje, że yerba mate może być zaparzana kilkakrotnie z jednej porcji suszu bez znaczącej straty substancji aktywnych w naparze. Zawartość polifenoli i alkaloidów w naparach z zielonych i czarnych herbat była generalnie wyższa niż w naparach z yerba mate. Kolejne zaparzenia porcji yerba mate powodowały wzrost stężenia polifenoli od 20 do 40% w zależności od rodzaju yerba mate. Stwierdzono istotną współzależność pomiędzy zawartością związków polifenolowych i aktywnością przeciwutleniającą TEAC dla badanych herbat (R = 0,992) oraz yerba mate (R = 0,812), która wskazuje że aktywność przeciwutleniająca badanych produktów znacząco zależy od zawartości związków polifenolowych.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-05-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?