Social Networking Sites as a channel for delivering information about durable products and its impact on purchasing decisions

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

The main objective of the paper is to identify the interdependencies between a type of a product (durable products) and the nature of information on social networking sites (SNSs) that affects the making of purchase decisions. An attempt has been made to answer the research question: to what extent types of products are of influence when using relevant information on SNSs and when making purchase decisions (pre-purchasing stage). The literary studies are complemented with empirical research done in three countries: China, Poland and the United States. The results confirm the importance of SNSs and the information obtained from them in making purchase decisions. In relation to the categories of products the strongest correlations were observed in fashion, household goods and cosmetics. In the case of the type of information gained through SNSs that influence making purchase decisions advertisements placed on SNSs and information about new products are the most significant.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsSerwisy społecznościowe jako kanał przekazywania informacji o produktach trwałych i ich wpływ na decyzje zakupowe
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol17
No1
Pages5-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedia społecznościowe, produkty trwałe, decyzje konsumentów
Keywords in Englishsocial media, durable products, consumer decisions
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja zależności między rodzajem produktów (produkty trwałe) a charakterem informacji w serwisach społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie badawcze: w jakim stopniu rodzaje produktów wpływają na wykorzystanie różnych informacji w serwisach społecznościowych w podejmowaniu decyzji zakupowych. Studia literaturowe zostały uzupełnione badaniami empirycznymi w trzech krajach - Chinach, Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Wyniki potwierdzają ważność serwisów społecznościowych oraz pozyskiwanych w nich informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych. W odniesieniu do kategorii produktów najsilniejsze związki uzyskano w przypadku produktów modowych, produktów AGD i kosmetyków. W przypadku typu informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych największe znaczenie mają reklamy umieszczane w serwisach społecznościowych oraz informacje o nowych produktach.
DOIDOI:10.22630/ASPE.2018.17.1.1
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_17_1_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?