Percepcja przestrzeni miejskiej - uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni

Anna Bernaciak

Abstract

The article presents the most important issues related to the perception and valorization of urban space by different groups of users. The first part of the article describes the theoretical approaches to the perception of urban space by presenting concepts from Kevin Lynch and Yi Fu Tuan. After which, it distinguishes the main groups of participants in the perception process and their role in the space. In the last part of the paper, the theoretical implications of the causeeffect chain for the process of valorisation of space are proposed and described. This is done in the form of a chain of assessment and transformation of the space. The primary aim of this article was to show the theoretical foundations of perception processes of urban space, including a presentation of the model of the "new perception," in the case of changes in urban space.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Perception of Urban Space - Participants in the Process and Their Role in the Space
Journal seriesStudia Peregietica, ISSN 1897-9262, (B 6 pkt)
Issue year2014
No2 (12)
Pages13-24
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpercepcja, przestrzeń miejska, waloryzacja przestrzeni
Keywords in Englishperception, urban space, enhancing space
Abstract in PolishW artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z postrzeganiem i waloryzacją przestrzeni miejskiej przez różne grupy użytkowników. W pierwszej części ukazano teoretyczne ujęcie kwestii percepcji przestrzeni miasta w postaci koncepcji Kevina Lyncha oraz Yi Fu Tuana. Następnie wyróżniono główne grupy uczestników procesu percepcji oraz opisano ich rolę w przestrzeni. W ostatniej części zaproponowano i opisano teoretyczne implikacje łańcucha przyczynowo-skutkowego procesu waloryzacji przestrzeni w postaci oceny i przemian przestrzeni. Głównym celem artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw procesów postrzegania przestrzeni miast, w tym prezentacja modelu "nowej percepcji" w sytuacji zmian w przestrzeni miejskiej.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/Studia%20P%2012_net.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 2.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-05-08)
Additional fields
Tytuł numeruTurystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów = Tourism and Recreation of Cities and Regions
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?