Ocena zawartości witamin z grupy B w owsianych produktach bezglutenowych

Iga Rybicka , Anna Gliszczyńska-Świgło

Abstract

Celem badań było oznaczenie zawartości witamin z grupy B: witaminy B1, B2, B6 i PP we wszystkich dostępnych w 2013 roku na polskim rynku owsianych produk-tach bezglutenowych. Materiał doświadczalny stanowiło 7 owsianych produktów bezglu-tenowych, takich jak mąki i mieszanki do wypieku chleba i ciastek oraz płatki. Produkty poddano hydrolizie enzymatycznej z użyciem taka-diastazy oraz hydrolizie kwasowej z za-stosowaniem kwasu solnego. Zawartośćwitamin z grupy B oznaczono metodami wyso-kosprawnej chromatografi i cieczowej. Średnia zawartość witamin B1,B2, B6 (jako sumy pirydoksalu, pirydoksaminy, pirydoksyny) oraz PP we wszystkich produktach wynosiła odpowiednio 0,184, 0,050, 0,159, 0,544 mg·100 g–1 produktu. Największą zawartość wi-taminy B1 stwierdzono w płatkach owsianych, a pozostałych witamin w musli owsianym z owocami. Owsiane produkty bezglutenowe charakteryzowały się zróżnicowaną zawar-tością witamin B1, B2, B6 i PP. Najbogatszym źródłem analizowanych witamin były płatki owsiane oraz musli owsiane z owocami.
Author Iga Rybicka (WT / KTiAI)
Iga Rybicka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Anna Gliszczyńska-Świgło (WT / KTiAI)
Anna Gliszczyńska-Świgło,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, (B 13 pkt)
Issue year2014
No576
Pages111-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish produkty bezglutenowe, celiakia, witaminy z grupy B, owies, HPLC
URL http://www.zppnr.sggw.pl/576-11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?